Sidan publicerades senast 2013-04-18
Logga ekonomi-info

DEKLARATIONSTIPS

Vi har sammanställt en stor mängd information kring årets deklaration för dig som företagare och för dig som privatperson.

...........................................

Deklarationstips 
FÖRETAGARE»


...........................................

Deklarationstips 
PRIVATPERSONER»
 
...........................................

Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   EXPERTER TIPSAR »   Deklaration 2013 »   

Deklaration 2013

Onsdagen den 2 maj är sista dagen att lämna in din inkomstdeklaration om du inte har anstånd, men första möjliga dagen var för flera veckor sedan.

Skatteverkets budskap är tydligt: lämna deklarationen senast 2 maj och gör det elektroniskt, i så fall är anledningen till att du inte skulle kunna få pengar tillbaka innan midsommar att du inte har ett bankkonto anmält eller att din deklaration har plockats ut för granskning. Överskjutande skatt är naturligtvis också en förutsättning men det ska inte längre vara några begränsningar bara för att du t.ex. driver näringsverksamhet.

Tyvärr är det fortfarande omständligt för byråer som lämnar många deklarationer att lämna både huvudblanketten och övriga blanketter elektroniskt, men så här går det till:

  • Via filöverföringen lämnar byrån alla bilagor elektroniskt i en masshantering, en medarbetare kan sköta uppgiften för hela byrån.
  • Däremot lämnas huvudblanketten elektroniskt med en personlig e-legitimation och här finns ingen möjlighet till ”massinlämning”, det är en och en som gäller och det finns ingen överföringsmöjlighet från bilagorna i filöverföringssystemet.

Lite krångligt men det är i alla fall möjligt. Se istället över din debitering för att inte behöva stressa bara för att få pengar tillbaka tidigt. Se till att den preliminära skatten överensstämmer bättre med den slutliga skatten. Om dina inkomster ändras under året så att din debiterade preliminärskatt är för hög eller låg kan du lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration. Detta kan du göra även efter räkenskapsårets slut.

Det är få nyheter i årets deklarationer, ytterligare beskrivning finns i länkarna nedan. En nyhet som kommer att beröra många är möjligheten till skattereduktion för gåva. Alla givare har fått kontrolluppgift och underlaget har förtryckts i ett nytt fält på Inkomstdeklaration 1.

För mer info se: Deklartionstips, privatpersoner och Deklarationstips för företag

Nya schablonbeskattningar kommer att ”drabba” flera av oss. Främst är det schablonintäkten på innehavet i en investeringsfond. Fonden är inte längre skattskyldig för tillgångar i fonden, det är istället delägaren som beskattas i form av en schablonintäkt. Alla personer som ska ta upp denna schablonintäkt har fått en kontrolluppgift och den kommer att förtryckas på deklarationen. Juridiska personer får inte kontrolluppgift men ska ange schablonintäkten i en angiven ruta under skattemässiga justeringar.

1 januari 2012 infördes en ny sparform (gäller endast privatperson eller dödsbo), investeringssparkonto, där tillgångarna schablonbeskattas. Räntor, utdelningar och kapitalvinster tas inte upp, utgifter och kapitalförluster får inte dras av. Du som innehavare får kontrolluppgift och schablonintäkten kommer att förtryckas på din deklaration.

Nyheter på blankett K10 (hanterar de s.k. 3:12 reglerna) alltså för dig som är delägare i ett s.k. fåmansaktiebolag.

  • Nivån på schablonbeloppet i den s.k. förenklingsregeln är något höjd
  • Ett tak på 90 inkomstbasbelopp har införts för hur mycket av utdelningen som behöver beskattas som inkomst av tjänst
  • En person som äger andelar i flera företag får endast beräkna årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln för andelar i ett av företagen.
  • Om en andel i ett företag ägts under del av det år som löneunderlaget avser, ska bara ersättning som betalats ut under denna tid räknas med i det lönebaserade utrymmet för andelen.

Regeringen har nu, i samband med presentationen av vårens budget, aviserat fler förändringar för dig som är delägare i ett fåmansaktiebolag. Regeringen anser att det finns behov av att förändra löneunderlagsregeln så att den inte medför en överkompensation till delägare i stora fåmansföretag med många delägare och med många anställda.

Ytterligare nyheter:

  • Avdragsgränsen för resor till och från arbetet har höjts från 9 000 kr till 10 000 kr
  • Schablonavdraget för privatpersoners uthyrning av den egna bostaden har höjts till 21 000 kr
  • Lägsta underlag för att betala statlig inkomstskatt har höjts till 200 kr (kapitalinkomster)
  • Nya kryssrutor har också tillkommit under avsnittet Övriga upplysningar

Alla deklarationer kontrolleras maskinellt av Skatteverket och den vanligaste anledningen till att fastna i kontrollen är beräknings- och överföringsfel. Denna typ av fel undviker du om du använder ett skatteprogram och naturligtvis rekommenderar vi Hogia Skatt.

Lite historiskt är det allt med årets deklaration! Det är sista gången som juridiska personer deklarerar senast 2 maj, sedan är det nya datum enligt Skatteförfarandelagen som gäller. När företaget ska deklarera kommande år beror på när räkenskapsåret avslutas.

Läs gärna mer här om hur Hogia Skatt kan hjälpa dig i deklarationsarbetet: hogia.se/qa

 

 


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARKIV  
2016  
2015  
2014  
Regelverk  
Handel  
Utlandsbetalningar  
Kassaregister  
Byråadminstration  
Advokatadministration  
Bokföring  
Bokföring  
Restaurangmoms  
Copyright © 1999-2018 Hogia


Tipsa en vän