Sidan publicerades senast 2017-11-29
Logga ekonomi-info

   
Sigrid Badman Krahè  
Produktspecialist, Hogia 

Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2017 »   Att tänka på inför årsskiftet »   

Att tänka på inför årsskiftet

Som företagare finns det några saker som kan vara bra att ha koll på inför årsskiftet och deklarationen. Här är våra tips på vad du kan börja titta på redan nu, bland annat fakturering av rot- och rutarbete eller julgåvor till personal eller kunder.

Kort om 3:12-reglerna

Vad gäller 3:12-reglerna har regeringen tidigare lämnat föreslag om höjd beskattning för fåmansföretagare samt begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt 2018. Förslaget har varit hårt kritiserat av oppositionen, och med detta som bakgrund valde regeringen i slutet av augusti att dra tillbaka förslaget om ändrade 3:12-regler samt ändrade skiktgränser.

Har du tagit ut tillräckligt med lön 2017?

Om du äger kvalificerade andelar i ett fåmansföretag kan det vara intressant att kontrollera att du tagit ut tillräcklig lön för att uppfylla löneuttagskravet. Har du gjort det kan du tillgodoräkna dig löneunderlag vid beräkning av 2018 års gränsbelopp.

Det lönebaserade utrymmet beräknas till 50 procent av företagets löneunderlag och fördelas med lika belopp på andelarna i företaget. Det innebär att den som får tillgodoräkna sig löneunderlag ofta får ett högt gränsbelopp. För inkomstår 2018 uppgår lönekravet till 590 400 kr eller 369 000 kr + 5 procent av sammanlagd kontant ersättning. Tänk på att löneår 2017 ligger till grund vid beräkning av lönebaserat utrymme för inkomstår 2018.

Skatteverkets rättsliga vägledning kan du läsa mer om hur gränsbeloppet och lönebaserat utrymme beräknas.

Var observant på vilket år skattereduktion för rot- och rutarbete ska avse

Har du utfört rot- eller rutarbete mot slutet av 2017? Då ska arbetet vara fakturerat och betalt under 2017 för att skattereduktion ska räknas till inkomstår 2017. Det är nämligen köparens betalningsdatum som styr vilket år avdraget kan hänföras till.

Om säljare och köpare har kommit överens om förskottsbetalning innan årsskiftet måste arbetet dessutom vara utfört senast den 31 januari året efter. Begäran om utbetalning måste även den vara hos Skatteverket senast den 31 januari 2018.

Julgåvor till anställda och kunder kan vara skattefria

Julgåvor till anställda är skattefria under förutsättning att de är av mindre värde, det innebär att marknadsvärdet inte ska överstiga 450 kr inklusive moms. Då ska inte arbetsgivarens kostnad för administration och transporter för gåvor räknas in i värdet. Skattefriheten gäller däremot inte gåvor som lämnas i pengar.

Vill du som arbetsgivare ge en gåva av högre värde är 450 kronor inklusive moms beskattas hela gåvan.

Julgåvor till kunder är som regel inte avdragsgilla. Däremot medges avdrag om gåvan avser enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde, till exempel almanackor försedda med företagets namn eller logotyp. Gåvorna ska ha direkt anknytning till företagets verksamhet eller utgöra enklare presentartiklar. Dessutom ska gåvorna lämnas till ett större antal kunder för att vara avdragsgilla.


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2018  
  Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2018 Hogia


Tipsa en vän