Sidan publicerades senast 2011-11-24
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   NYCKELTAL »   Avkastningsstruktur »   Avkastning på totalt kapital »   

Avkastning på totalt kapital

Basnyckeltal: G2

Avkastning på totalt kapital = rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen (= totala tillgångar)

Detta nyckeltal är ett av de viktigaste nyckeltalen och kan sägas visa själva verksamhetens effektivitet oberoende av hur kapitalet är finansierat, eftersom de finansiella kostnaderna inte räknas med. Det är ett mått för att bedöma om ett företags verksamhet ger en acceptabel förräntning på de resurser som företaget förfogar över.

Nyckeltalet påverkas av olika typer av rationaliseringar, prisförändringar, försäljning- och lagersvolymer, kapacitetsutnyttjande och verksamhetens kapitalbehov. Det är endast räntekostnader och finansieringsposter som saknar betydelse för hur nyckeltalet utvecklas.

Om man vill öka sitt företags avkastning på totalt kapital kan man bl.a. se över hur man kan förbättra rörelseresultatet, t.ex. genom att höja försäljningspriserna eller pressa inköpspriserna. Kan man utnyttja tillgångarna mer effektivt har det också stor betydelse på det totala kapitalets avkastning.  

 

Exempel: Ett bolag har år 1 ett rörelseresultat på 220 kkr och finansiella intäkter på 12 kkr och en balansomslutning på 3.980 kkr. Avkastningen på totalt kapital blir då 220+12/3 980*100=5,8%. År 2 är rörelseresultatet 305 kkr och finansiella intäkter13 kkr och en balansomslutning på 4.020 kkr, vilket innebär att avkastningen på totalt kapital blir 305+13/4 020*100=7,9%, d.v.s. en förbättring jämfört med föregående år. Förbättringen påverkas främst av ett högre resultat.


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


NYCKELTAL  
Kapitalstruktur  
  Avkastningsstruktur  
Resultatstruktur  
Intäkts-/kostnadstruktur  
Utvecklingstal  
Ekonomiska samband & styrmodeller  
BRANSCHSPECIFIKA NYCKELTAL  
Hotell & Restaurang  
Copyright © 1999-2018 Hogia


Tipsa en vän