Sidan publicerades senast 2017-04-03
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2017 »   Betalningsansvar för gemensamt lån »   

Betalningsansvar för gemensamt lån

Genom en dom den 28 december 2016 klargör Högsta domstolen att när en kreditgivare förlikas med en av flera som är gemensamt ansvariga för ett lån, så svarar de övriga därefter mot kreditgivaren bara för sin andel av det ursprungliga lånet.

I det aktuella fallet lånade en man och en kvinna 300 000 kronor av ett finansbolag som de svarade gemensamt för. Eftersom lånet inte betalades i tid, sades det upp till omedelbar betalning. Finansbolaget ingick sedan en förlikning med kvinnan om att hon skulle betala ett visst belopp och därmed var samtliga mellanhavanden mellan dem slutligt reglerade. Bolaget vände sig därefter till mannen och krävde betalning av återstående skuld. Tingsrätten och hovrätten kom fram till att mannen skulle betala halva den summan.

Högsta domstolen prövade ärendet och har bestämt att mannens ansvar är begränsat till hälften av den ursprungliga skulden. I domen klargörs vad som gäller om en borgenär gör en eftergift mot en av flera solidariskt betalningsskyldiga gäldenärer.

Det solidariska ansvar som gäldenärerna åtar sig bygger på att det finns en rätt för den gäldenär som betalar mer än sin andel att kräva ut övriga gäldenärers andelar av dem (regressrätt). Det leder till att ansvaret för skulden till slut fördelas på gäldenärerna utifrån deras andelar av skulden. Om inget annat är avtalat ska ansvaret delas lika efter hur många gäldenärerna är.

Högsta domstolen konstaterar att förlikningen innebar att kvinnan inte skulle behöva utsättas för regressanspråk från mannen på grund av att finansbolaget krävde honom. Eftersom hon befriades från skulden på detta sätt, kunde bolaget inte längre göra gällande mannens ansvar för hennes del av skulden.

För mer info, se hogstadomstolen.se 

För mer info, kontakta marie.vassiliadis@hogia.se


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2018  
  Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2018 Hogia


Tipsa en vän