Sidan publicerades senast 2017-05-30
Logga ekonomi-info

   
Anna Elverheim  
Expert elektronisk fakturahantering, Hogia Vill du veta mer om elektronisk fakturahantering?

 KOLL PÅ BEGREPPEN
Digitisera. För att beskriva information som lagras digitalt istället för analogt ser man allt oftare att begreppet ”digitisera” används, från engelskans ”digitization”.

Digitalisera. Betyder att manuella processer automatiseras med hjälp av ny digital teknik, för att effektivisera och korta ledtider i ett manuellt arbete.
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2017 »   Digitaliseringen utmanar företag och samhälle »   

Digitaliseringen utmanar företag och samhälle

Den pågående digitaliseringen betyder omfattande omställningar för såväl samhället i stort som de flesta företag. Beteenden och affärsmodeller måste bli annorlunda och det är inte bara de tekniska förändringarna som utmanar.

Digitalisera är ett begrepp som används flitigt. Många gånger likställs det med hur information sparas; det vill säga digitalt istället för analogt, men innebörden av begreppet är mer omfattande än så. 

Innebörden av digitalisering tar sin utgångspunkt i manuella processer och hur dessa kan automatiseras med hjälp av den nya digitala tekniken, oftast för att effektivisera och korta ner ledtider i det manuella arbetet.

Persondatorn var startpunkten

Tidiga exempel på digitalisering som fått stora konsekvenser i hela samhället är persondatorernas intåg. För näringslivet blev detta startpunkten för standardiserade och integrerade affärssystem, vilket ledde till stora, positiva konsekvenser för lönsamhet och effektivitet i företagens administration.

I mitten på 2000-talet tog digitaliseringen av faktureringsprocesser fart och många företag gick från manuell pappershantering till helt elektroniska flöden för sina fakturor. Idag har cirka 50 procent av alla aktiebolag med tio anställda eller fler ett systemstöd för sin elektroniska fakturahantering och attestflöden. Den stora ökningen sker nu hos små och medelstora företag.

Nästa stora steg för samhälle och näringsliv

Nu står vi i startgroparna för nästa stora paradigmskifte. För att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter har regeringen bland annat tagit fram ”Digitalt först”, ett program som pågår fram till 2018.

Ett konkret exempel på ett av de uppdrag som pågår inom ramen för ”Digitalt först” är införandet av e-handel i offentlig sektor. Regeringen menar att e-faktura och e-beställningar är en nyckel till att effektivisera den statliga administrationen.

Inom EU finns också en handlingsplan för e-förvaltning och modernisering av den offentliga administrationen med en inre digital marknad som mål. I Sverige implementerar vi 2018 ett EU-direktiv som innebär att hela den offentliga sektorn måste kunna ta emot e-faktura.

I samband med detta har utredningar gjorts av både Ekonomistyrningsverket och Näringsdepartementet som talar för ett totalt pappersförbud i den offentliga sektorn för fakturor, vilket skulle få konsekvensen att även leverantörer till offentlig sektor omfattas av ett krav på obligatorisk e-faktura. Detta är en rekommendation som Ekonomistyrningsverket lämnade till regeringen redan 2015.

Digitaliseringen frigör tid för värdeskapande arbete

När företag digitaliserade sina faktureringsprocesser blev konsekvensen för större företag exempelvis att hela tjänster kunde rationaliseras bort och för mindre företag att värdefull tid frigjordes, som istället kunde läggas på värdeskapande arbetsuppgifter. För många företag krävdes det aktiva åtgärder för att disponera frigjorda resurser på ett bra sätt.

Enligt en rapport från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) utgiven 2014 består den svenska arbetsmarknaden till 53 procent av yrken som kan automatiseras inom 20 år. Hälften av dagens jobb försvinner och frågan är vilka nya jobb som växer fram i digitaliseringens spår?

Ekonomistyrningsverkets rapport ”Digitalisering av det offentliga Sverige” talar om en ”Digital transformation” som en mer omfattande förändring av ett samhälle. Där är inte bara tekniken betydelsefull utan digitaliseringen kommer också att påverka beteenden, affärsmodeller med mera. Företag och organisationer som genomgår en digitalisering behöver ta hänsyn till mer än de tekniska förutsättningarna för att lyckas och det är avsevärt mer utmanande.

För mer info se regeringen.se 


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2018  
  Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2018 Hogia


Tipsa en vän