Sidan publicerades senast 2017-10-26
Logga ekonomi-info

   
Anna Elverheim  
Expert elektronisk fakturahantering, Hogia 

Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2017 »   Elektronisk fakturering kan digitalisera fler företag »   

Elektronisk fakturering kan digitalisera fler företag

Inom EU är en målsättning att majoriteten av alla fakturor ska vara elektroniska år 2020. Varje medlemsstat har därför inrättat forum för att främja användningen av e-fakturor enligt direktivet från EU-kommissionen.

Sveriges nationella forum för e-faktura är en del av NEA (Nätverket för elektroniska affärer) som är ett medlemsnätverk av företag och organisationer som vill att e-affärer ska vara en självklarhet inom näringsliv och samhälle.

År 2019 ska ett EU-direktiv implementeras vilket innebär att hela den offentliga sektorn ska kunna hantera fakturor elektroniskt. Anna Elverheim, bolagschef på Hogia Performance Management, har varit aktiv i Sveriges nationella e-fakturaforum i flera år och drivit frågan om att stärka direktivet med ett lagkrav så att även de företag som handlar med offentliga verksamheter omfattas.

- Ett digitalt fakturaflöde betyder kvalitetssäkring, effektivare administration, kortare betaltider och lägre kostnader när det ersätter det traditionella pappersflödet. Men trots detta ligger vi långt efter våra nordiska grannländer. Vi behöver ett lagkrav på e-faktura för att få fart på digitaliseringen i Sveriges näringsliv, berättar Anna Elverheim.

Både utredningar från Ekonomistyrningsverkets (ESV) och Näringsdepartementet visar att Sverige är redo för ett brett införande av e-faktura och den samhällsekonomiska nyttan beräknas uppgå till närmare 1,5 miljarder kronor, vilket du kan läsa om i tidigare artikel i Ekonomi-info.

Regeringen presenterade i somras ett lagförslag, som nu är ute på remiss, som innebär att alla fakturor ska skickas elektroniskt till och från offentlig sektor från 2019.

- Jag hoppas att lagförslaget går igenom hela vägen till beslut i riksdagen. Nästa steg är att samhället måste möta upp med en bra IT-infrastruktur och stödjande informations- och utbildningsinsatser, avslutar Anna Elverheim.

Här kan du läsa hela lagförslaget från regeringen om obligatorisk e-faktura till offentlig verksamhet.


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2018  
  Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2018 Hogia


Tipsa en vän