Sidan publicerades senast 2003-03-06
Logga ekonomi-info
 

TIPS FRÅGOR & SVAR
Här presenteras kortfattade tips och frågor & svar inom ekonomi, redovisning och skatter som hjälp för dig privat och för ditt företag.


Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   TIPS, FRÅGOR & SVAR »   Frågor och svar 2003 »   Fastställelseintyg »   

Fastställelseintyg

Fråga: Vem undertecknar årsredovisningens fastställelseintyg när bolaget har VD? Är det VD eller styrelseledamot? Svar: Antingen eller. Den bestyrkta kopian av årsredovisningen skall ha ett s.k. fastställelseintyg där en styrelseledamot eller VD intygar att resultat- och balansräkningen, samt ev. koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställts på ordinarie bolagsstämma med angivande av datum för denna. Tänk på att intyget även skall innehålla uppgift om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust. Observera att underskriften på fastställelseintyget skall vara i original. Fastställelseintyget kan också samtidigt innehålla bestyrkandet av årsredovisningen. (Exempel finns i PRV:s information "Aktiebolag, Tips och råd i ändringsärenden" samt "Årsredovisningar och revisionsberättelser för aktiebolag ur PRV:s perspektiv", se: PRV1 resp. PRV2).

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


FÖRETAGSTIPS  
Företagstips 2016  
Företagstips 2015  
Företagstips 2014  
Företagstips 2013  
Företagstips 2012  
Företagstips 2011  
Företagstips 2010  
Företagstips 2009  
PRIVATTIPS  
Privattips 2016  
Privattips 2015  
Privattips 2014  
Privattips 2013  
Privattips 2012  
Privattips 2011  
Privattips 2010  
Privattips 2009  
Privattips 2008  
Privattips 2007  
Privattips 2006  
Privattips 2005  
FRÅGOR & SVAR  
Frågor och svar 2016  
Frågor och svar 2015  
Frågor och svar 2014  
Frågor och svar 2013  
Frågor och svar 2012  
Frågor och svar 2011  
Frågor och svar 2010  
Frågor och svar 2009  
Frågor och svar 2008  
Frågor och svar 2007  
Frågor och svar 2006  
Frågor och svar 2005  
Frågor och svar 2004  
  Frågor och svar 2003  
Copyright © 1999-2018 Hogia


Tipsa en vän