Sidan publicerades senast 
Logga ekonomi-info
 

TIPS FRÅGOR & SVAR
Här presenteras kortfattade tips och frågor & svar inom ekonomi, redovisning och skatter som hjälp för dig privat och för ditt företag.


Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   TIPS, FRÅGOR & SVAR »   Frågor och svar 2003 »   Förbrukningsinventarier »   

Förbrukningsinventarier

Fråga: Vårt företag har köpt in en del nya inventarier. Var går gränsen för vad som får bokföras som förbrukningsinventarier? Svar: Som förbrukningsinventarier, vilka får kostnadsföras direkt, räknas inventarier vars livslängd understiger tre år (korttidsinventarier) eller som är av mindre värde. Enligt RSV är en inventarie av mindre värde en där anskaffningsvärdet (exkl moms) uppgår till max 2 000 kr. För större företag får gränsen bestämmas med hänsyn till det enskilda fallet men normalt inte överstiga 10 000 kr. Med större företag menas framför allt industriföretag med en stor investeringsverksamhet och med en årsomsättning som regelmässigt överstiger 200 miljoner kr eller med i genomsnitt minst 200 årsanställda. Det sammanlagda värdet av inventarier som bokförs som inventarier av mindre värde bör inte överstiga 7 % av de totala årliga investeringarna i inventarier. Om det är fråga om anskaffning av flera inventarier bör bedömningen göras för inventariernas sammanlagda värde om inventarierna har ett naturligt samband. Det samma gäller om inköpet är ett led i en större inventarieinvestering.

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


FÖRETAGSTIPS  
Företagstips 2016  
Företagstips 2015  
Företagstips 2014  
Företagstips 2013  
Företagstips 2012  
Företagstips 2011  
Företagstips 2010  
Företagstips 2009  
PRIVATTIPS  
Privattips 2016  
Privattips 2015  
Privattips 2014  
Privattips 2013  
Privattips 2012  
Privattips 2011  
Privattips 2010  
Privattips 2009  
Privattips 2008  
Privattips 2007  
Privattips 2006  
Privattips 2005  
FRÅGOR & SVAR  
Frågor och svar 2016  
Frågor och svar 2015  
Frågor och svar 2014  
Frågor och svar 2013  
Frågor och svar 2012  
Frågor och svar 2011  
Frågor och svar 2010  
Frågor och svar 2009  
Frågor och svar 2008  
Frågor och svar 2007  
Frågor och svar 2006  
Frågor och svar 2005  
Frågor och svar 2004  
  Frågor och svar 2003  
Copyright © 1999-2018 Hogia


Tipsa en vän