Sidan publicerades senast 2016-10-27
Logga ekonomi-info
 

Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2016 »   Förslag om frivillig kassaflödesanalys »   

Förslag om frivillig kassaflödesanalys

I april remitterade Bokföringsnämnden (BFN) ett förslag om nya råd kring årsredovisning i mindre företag (K2). Efter en remissomgång kommer man nu med ett förslag på komplettering; mindre företag ska frivilligt kunna lämna kassaflödesanalys.

En årsredovisning ska bestå av fyra delar; en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Större företag ska även ha med sin kassaflödesanalys. Om BFN:s förslag blir verklighet kan även mindre företag välja att ha med sin analys.

I sitt förslag skriver BFN att den frivilliga kassaflödesanalysen då upprättas genom den så kallade indirekta metoden. Denna metod  innebär att resultatet justeras för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar, upplupna eller förutbetalda poster som gäller tidigare eller kommande perioder. Det gäller också eventuella intäkter och kostnader som kan hänföras till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden. Målet med analysen är att förklara orsakerna till förändringen i de likvida medlen under året.

Remisstiden för kompletteringen från BFN löper fram till 8 november.

Läs mer om förslaget till nytt kapitel och om hur man upprättar en frivillig kassaflödesanalys här »

Kerstin Magnusson

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
  Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2018 Hogia


Tipsa en vän