Sidan publicerades senast 2009-05-27
Logga ekonomi-info
 


Spara/dela med dig: Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artikelbas 2009 »   Höjd gräns för inventarier av mindre värde »   

Höjd gräns för inventarier av mindre värde

Riksdagen har nu beslutat om höjd gräns för inventarier av mindre värde. De nya reglerna innebär att alla företag direkt kan få avdrag för de inventarier som har ett anskaffningsvärde som är mindre än ett halvt prisbasbelopp (21.400 kr för 2009). Det innebär en förenkling för främst enskilda näringsidkare och de mindre företagen, som får en väsentligt förbättrad möjlighet till direktavdrag, jämfört med tidigare regler. Många kommer inte längre att behöva tillämpa reglerna om avskrivningar på inventarier.

Liksom tidigare gäller även i fortsättningen att inventarier mellan vilka det finns ett naturligt samband skall bedömas gemensamt, t.ex. vid anskaffning av ett konferensbord med tillhörande stolar. Det samma gäller om inköp av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieinvestering, t.ex. vid inköp av 300 datorer för utbyte av samtliga datorer på ett kontor. Det kan också handla om delleveranser av inventarier som får anses tillhöra en och samma större anskaffning. I dessa fall måste alltså det sammanlagda anskaffningsvärdet understiga ett halvt prisbasbelopp för att direktavdrag skall få göras.

Observera också att det i vissa fall kan vara så att omedelbar kostnadsföring i räkenskaperna inte är förenlig med kravet på rättvisande bild. Inventarierna kan därför behöva skrivas av i räkenskaperna trots att skattereglerna medger ett omedelbart skattemässigt avdrag. Detta kan t.ex. gälla ett företag som tillämpar BFNAR 2008:1 ”Årsredovisning i mindre företag”, enligt vilket inventarier med ett anskaffningsvärde om högst 10.000 kr får kostnadsföras direkt.

Tänk på att de nya reglerna om inventarier av mindre värde är frivilliga att tillämpa. Företagen kan alltså fritt välja att tillämpa räkenskapsenligt avskrivning istället för omedelbart avdrag.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2009, men får tillämpas på beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2008. Det innebär att alla företag som har kalenderår som räkenskapsår får tillämpa de nya reglerna under hela 2009. Genomgång av de inköp av inventarier som har gjorts hittills i år bör därför göras.

För mer info se: riksdagen


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artikelbas 2016  
Artikelbas 2015  
Artikelbas 2014  
Artikelbas 2013  
Artikelbas 2012  
Artikelbas 2011  
Artikelbas 2010  
  Artikelbas 2009  
Artikelbas 2008  
Artikelbas 2007  
Artikelbas 2006  
Artikelbas 2005  
Artikelbas 2004  
Artikelbas 2003  
Artikelbas 2002  
Artikelbas 2001  
Artikelbas 2000  
Artikelbas 1999  
Copyright © 1999-2016 Hogia


Tipsa en vän