Sidan publicerades senast 2017-06-29
Logga ekonomi-info

    
Bernt Wijkmark  
Produktägare, Hogia Vill du veta mer om lösningar för elektronisk faktura?

 FAKTA om PEPPOL
PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line) är resultatet av ett stort EU-projekt som syftade till att skapa förutsättningar för gränsöverskridande handel. Nätverket administreras av OpenPEPPOL, en icke vinstdrivande organisation med säte i Bryssel. Organisationen finansieras genom medlemsavgifter från affärssystemsleverantörer, operatörer och myndigheter. Ekonomistyrningsverket är den svenska myndigheten som ansvarar för PEPPOL-frågor i Sverige.
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2017 »   PEPPOL – Swish för e-faktura »   

PEPPOL – Swish för e-faktura

Det händer mycket inom elektronisk fakturering just nu. Ett nytt EU-direktiv tvingar alla offentliga organisationer i Europa att ta emot e-faktura. Mycket pekar på att vi i Sverige kommer gå ännu längre och förbjuda pappersfakturor till den offentliga sektorn.

För att göra detta möjligt finns flera pusselbitar redan på plats: en gemensam europeisk standard för e-faktura, en infrastruktur som gör att köpare och säljare enkelt kan koppla sig samman samt väl fungerande lösningar för företag och organisationer.

Gemensamt europeiskt nätverk för elektroniska inköp
PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line) är ett gemensamt europeiskt nätverk för e-handel och e-upphandling som nu introduceras i Sverige. Inom nätverket kan köpare och säljare även enkelt utväxla e-fakturor och andra e-handelsmeddelanden.

Nätverket sköter överföringen på ett säkert sätt och kundens elektroniska mottagningsadress hittas automatiskt. Den enda uppgiften fakturautställaren behöver känna till är mottagarens organisationsnummer. Det kan jämföras med bankernas tjänst Swish där man bara behöver mottagarens mobilnummer. Kravet på köparen och säljaren är att deras faktureringssystem har en så kallad accesspunkt till PEPPOL.

PEPPOL har fått stort genomslag i Norge

PEPPOL har redan börjat användas i många europeiska länder men längst har Norge kommit. 76 000 norska organisationer har redan anslutit sig. Två procent av dessa är offentliga organisationer, vilket motsvarar praktiskt taget hela den offentliga sektorn. Resterande 98 procent är privata företag. Nätverket kan därför användas för all e-fakturering, oavsett typ av kund. Över fyra miljoner fakturor utväxlas per månad. Är man leverantör till norska kunder så är det bara en tidsfråga innan man måste ansluta sig till PEPPOL.

Långsam utveckling genererar tuffare krav

Ekonomistyrningsverket mäter löpande myndigheternas användning och hittills har införandet av e-fakturering till offentliga sektorn gått långsamt. Det finns de som har 70-80 procents användning av e-fakturor, men det finns också många myndigheter som knappt har några elektroniska flöden alls.

På kommun- och landstingssidan ser det ut på liknande sätt. Detta är ett av skälen till att det svenska införandet av direktivet om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling (2014/55/EU) i svensk lag ser ut att bli bra mycket tuffare än ursprungskraven i direktivet. Lagförslaget som bereds innebär att det kan bli förbjudet att skicka pappersfakturor till offentliga sektorn, sannolikt från och med årsskiftet 2018/2019.

PEPPOL underlättar

Lagkravet kommer innebära att väldigt många leverantörer måste börja fakturera elektroniskt på kort tid. Fakturan måste vara i ett strukturerat standardformat som möjliggör automatisk hantering, PDF-format fungerar inte.

Utan PEPPOL skulle införandet bli mycket komplicerat och dyrt, speciellt för mindre företag.

Läs mer om PEPPOL:
http://www.peppol.eu/
www.esv.se/peppol

Hogias anslutning till PEPPOL-nätverket går genom lösningen eInvoice. Det innebär att användarna på ett enkelt sätt kommer att kunna leva upp till kraven i den nya lagstiftningen.
Läs mer om Hogias lösning för elektronisk fakturahantering »


 

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2018  
  Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2018 Hogia


Tipsa en vän