Sidan publicerades senast 2017-05-30
Logga ekonomi-info

 
Thor Johnsson 
Affärsutvecklare på HogiaHogia Handelssystem har branschanpassade program inom retail, ekonomi och lön/HR.

 BRA ATT VETA:
- Släng inte originalkvittot. Det finns bara ett original och det är den form det hade när det kom till den som är bokföringsskyldig, det vill säga företaget.

- Originalkvittot ska sparas i sju år. Finns en kopia ska den sparas i sju år och originalet ska då sparas i tre år.
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2017 »   Standard för digitala kvitton förenklar för företagare »   

Standard för digitala kvitton förenklar för företagare

I Sverige är det inte tillåtet att digitalisera ett papperskvitto genom att skanna det, för att sedan använda den digitala kopian i redovisningen. Varför inte ändra på det och skapa ett mer digitalt arbetssätt som underlättar för företag och dess medarbetare? Thor Johnsson är affärsutvecklare på Hogia, och han tycker att utvecklingen går för långsamt.

För ett par år sedan ändrade Skatteverket reglerna gällande digitalisering av ett papperskvitto. Nu är det återigen papperskvitton i original som gäller. Det var ett steg i fel riktning, menar Thor Johnsson, affärsutvecklare på Hogia.

– Tanken är ju att vi i Sverige ska bli allt mer digitala men det går inte lika fort inom alla områden. Jag anser att regelverket just nu hindrar oss från att komma framåt. Många aktörer erbjuder digitala kvitton, men vi behöver i första hand komma överens om en standard för hanteringen, säger Thor Johnsson.

Ett papperskvitto är inte beständigt och relativt snabbt blir det helt oläsligt. Om det däremot digitaliseras finns informationen tillgänglig under hela den tid som bokföringslagen kräver.
 
– Det borde alltså istället vara en rekommendation att alla kvitton ska bevaras digitalt, kan man tycka, säger Thor Johnsson.

Digital betalning avslutas analogt

Även om man betalar digitalt med kort, eller med Swish över mobiltelefonen, avslutas oftast transaktionen med ett papperskvitto som bevis på köpet.

– Betalar du med kort får du dessutom ofta två papperslappar, där det ena är ett kvitto på köpet och det andra är en redovisning på uttag från kortet. Betalningen som startade digitalt är nu helt analog. När du sedan ska redovisa ditt utlägg, exempelvis i ett reseräkningssystem, är kvittot fortsatt analogt istället för att följa med som ett digitalt underlag, säger Thor Johnsson och fortsätter: 

– Bäst vore givetvis om alla kvitton var digitala från start och egentligen är ju kvitton det innan de skrivs ut på kvittoskrivaren. Det finns ett antal aktörer på marknaden som erbjuder olika digitala kvittolösningar, men det finns idag ingen gemensam standard för kvitton. Det finns regler hur ett kvitto skall presenteras på papper, men det finns inga regler om ett digitalt format. Om det fanns ett gemensamt format skulle alla kassaregister som anpassar sig till formatet kunna skicka digitala kvitton.

Med ett digitalt kvitto menar Thor Johnsson ett kvitto som digitalt kan användas för redovisningen och skickas in i ett reseräknings- eller bokföringsprogram.

– Min definition av ett digitalt kvitto är att det är en elektronisk fil som kan användas från ”maskin till maskin”. Med det menar jag när ett kassaregister kan skicka det digitala kvittot till mig som jag i min tur kan skicka direkt in i exempelvis reseräkningssystemet, utan att behöva fylla i några ytterligare uppgifter. 

Miljövänligare och säkrare med digitala kvitton

Det finns många anledningar att gå över till digital hantering av kvitton. Säkrare, snabbare, enklare och framför allt mer hållbart, eftersom papperskonsumtionen därmed minskar. Lägger man till transporter av papper, merarbete vid redovisning, att papperskvitton blir oläsliga så får det en ännu större betydelse. Det borde vara lockande för de flesta företag att avveckla kvitton på papper.

Ett digitalt kvitto skulle också kunna innehålla information om varans ursprung och i vilken butik som produkten sålts. En ytterligare fördel är att det tillåter spårbarhet av varor som sålts och eventuellt behöver återkallas från kund på grund av problem med produkten.

– Bokföringslagen i sig är inte anpassad till digital teknik eller hur vi arbetar idag, så en översyn bör göras snarast. Detta så att vi kan få se nya innovationer som förenklar för företag att göra rätt och inte minst underlätta för nya företag att skapas, avslutar Thor Johnsson.


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2018  
  Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2018 Hogia


Tipsa en vän