Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Affärshändelse »   

Affärshändelse

Enkelt uttryckt kan man säga att en affärshändelse är ett bokföringsbegrepp som syftar på alla händelser som påverkar ditt företags ekonomi. En affärshändelse beskrivs bäst som en ekonomisk transaktion som dokumenteras genom en så kallad verifikation i företagets bokföring .

Exempel på en affärshändelse kan vara en betalning, en försäljning eller upptagandet av ett lån. Viktigt att notera är att en affärshändelse begränsas till händelser som omedelbart påverkar bolagets resultat och/eller situation.

Alla affärshändelser ska enligt lag bokföras, och den måste dokumenteras tillsammans med någon form av underslag, till exempel tillsammans med en faktura, ett kvitto, ett skuldbrev eller ett kontoutdrag.

Ytterligare förklaring av affärshändelse

En affärshändelse kan exempelvis vara en händelse som gör att företagets skulder ökar. Det kan även vara en försäljning. En affärshändelse kan både vara uppskattad och registrerad. Vid en registrerad affärshändelse vet man vilket belopp som ska bokföras i redovisningen medan en uppskattad affärshändelse är precis som det låter, en uppskattning. I bokföringslagen framgår att alla affärshändelser måste bokföras. Det är av stor vikt och absolut nödvändigt att ha koll på företagets olika affärshändelser, oberoende av storlek och form på det företag/bolag som man bedriver. Följande händelser räknas som en affärshändelse:

  • när du skickar en faktura till en kund
  • när du bokför och betalar en leverantörsfaktura
  • när du får tillbaka moms från Skatteverket
  • när ditt företag tar ett lån eller får en skuld

Definition på affärshändelse

Bokföringslagen (1999:1078) 1 kap. 2§ definierar affärshändelse och verifikation: ”6. Affärshändelser: Alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat.” För mer om bokföringslagen, se riksdagen.se

På engelska: business transaction, business event


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän