Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Aktiebolag »   

Aktiebolag

Ett aktiebolag är ett företag som har bildats genom att en eller flera personer har satsat ett aktiekapital, fördelat i andelar, aktier, vilka kan köpas och säljas. Aktiebolag förkortas ofta AB.

Aktiebolag härstammar från England

Bolagsformen har sitt ursprung i England och den utmärks av att bolagets ägare saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Att antalet delägare är obegränsat samt att det krävs ett signifikant insatskapital (så kallat aktiekapital) är även utmärkande för bolagsformen.

Krav på ett aktiebolag

För att man ska kunna starta ett aktiebolag krävs idag en kapitalinsats på 50.000 kronor. 500.000 kronor krävs om det är ett publikt aktiebolag (för mer information om vad ett publikt aktiebolag är var god läs längre ner). Ett aktiebolag måste bestå av aktieägare, en styrelse, verkställande direktör, en firmatecknare och en ordförande. Dessutom måste ett aktiebolag ha en godkänt eller auktoriserad revisor. Ett aktiebolag styrs av en bolagsstämma som fungerar som det högst beslutande organet. Det är i stämman som alla aktieägarna fattar beslut om hur aktiebolaget ska skötas, detta görs utifrån de regler och lagar som finns i bolagsordningen och i aktiebolagslagen (läs mer om Aktiebolagslagen längre ner).

Årsredovisning

I Sverige är aktiebolag bokföringsskyldiga och de ska varje år skicka in en årsredovisning till Bolagsverket. Styrelsen måste upprätta en aktiebok över bolagets / företagets aktieägare.

Aktiebolagslagen

I Sverige regleras aktiebolag i aktiebolagslagen (2005:551). Läs mer om de olika bolagsformerna under Företagsformer.

Ett publikt aktiebolag

En kort förklaring till vad ett publikt aktiebolag är: ett sådant bolag får erbjuda aktier på den öppna marknaden. Det är till exempel endast publika aktiebolag som får handla med aktier på den internationella och den svenska börsen. Som vi har nämnt tidigare krävs det en kapitalinsats på minst 500.000 kronor om man ska starta ett publikt aktiebolag.

Ytterligare några saker som är specifika med publika aktiebolag: - när ett publikt aktiebolag ska hålla bolagsstämma måste kallelsen till stämman annonseras i post- och inrikestidningar, i minst en rikstäckande tidning och den (kallelsen) ska även skickas med post till de aktieägare där adressen är känd. Annonsen, för bolagsstämman, ska publiceras och kommuniceras tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan bolagsstämman ska inträffa.

På engelska: limited, limited company


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän