Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Alternativkostnad »   

Alternativkostnad

Enkelt beskrivet är alternativkostnad den intäkt eller vinst man går miste om när man väljer ett visst handlingsalternativ. Eller, ”alternativkostnad är den förlorade intäkten från det alternativ man inte valt att nyttja”. Begreppet används vid kalkylering och när man väljer mellan olika handlingsalternativ. För ett företag som väljer att göra en stor investering istället för att placera pengarna till en hög fast ränta är den uteblivna räntan alternativkostnaden.

Exempel på alternativkostnad

Ett vanligt och lättförståeligt exempel på vad alternativkostnad är, är när en person har en stor mängd pengar och två alternativ – antingen att spara dem till en fast månadsränta eller att betala av sina lån. Väljer personen i fråga att spara till en fast månadsränta blir månadskostnaden på lånet den alternativa kostnaden. Väljer person istället att betala av sina lån blir den förlorade ränteintäkten den alternativa kostnaden.

Vidare förklaring på alternativkostnad

Ytterligare en definition är: alternativkostnaden för att använda en resurs för ett visst ändamål är den nytta (det värde) som resursen skulle kunna ge i den bästa alternativa användningen.

På engelska: n/a


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän