Sidan publicerades senast 2015-10-28
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2015 »   Ändringar i momslagen »   

Ändringar i momslagen

Regeringen har kommit med en proposition där man bl a föreslår en del ändringar i momslagen. De föreslagna ändringarna görs bl a för att ytterligare anpassa momslagen till EU-rätten. Här är några av de föreslagna förändringarna:
  • Undantaget från moms vid försäljning och leverans av varor till en köpare i ett annat EU-land (s k unionsinternt förvärv med omvänd beskattning) kan tillämpas även vid avsaknad av momsregistreringsnummer hos köparen. Köparens momsregistreringsnummer är normalt en nödvändighet för att visa att förutsättningarna för ett s k unionsinternt förvärv är uppfyllda, men det kan finnas andra sätt att visa att förutsättningarna är uppfyllda. (Se även Skatteverkets ställningstagande från 2013 .)

  • Reglerna om vilka utländska beskattningsbara personer som kan använda det elektroniska förfarandet för återbetalning av ingående moms ändras. Enligt förslaget ska det kunna användas av beskattningsbara personer som är etablerade i andra EU-länder om de varken har sätet eller en sådan fast etablering från vilken affärstransaktioner genomförts här i landet.

  • Skatteverket ska även vara beskattningsmyndighet för moms vid import av varor för juridiska personer som inte agerar i egenskap av beskattningsbar person vid importen eller införseln om de är momsregistrerade. Sedan 2015 är Skatteverket, istället för Tullverket, beskattningsmyndighet för moms vid import om importören är momsregistrerad i Sverige och agerar i egenskap av beskattningsbar person vid importen.

  • Den s k slussningsregeln slopas eftersom den inte är förenlig med EU:s momsdirektiv. Slussningsregeln innebär att ett företag i en svensk koncern, under vissa förutsättningar, kan göra avdrag för moms som överförts (slussats) från ett annat företag i koncernen.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Här hittar du propositionen: regeringen.se

Mia Goksöyr

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän