Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Balansräkning »   

Balansräkning

Begreppet balansräkning användas väldigt ofta inom företagsekonomi , och balansräkning syftar på en sammanställning av ett företags ekonomiska ställning. Balansräkningen inkluderar bland annat företagets tillgångar och skulder samt företagets egna kapital. En balansräkning brukar ställas upp i två kolumner med tillgångar på ena sidan samt skulder (till detta räknas även obeskattade reserver och avsättningar) och eget kapital (d.v.s. hur tillgångarna har finansierats) på andra sidan. En balansräkning ger en tydlig ögonblicksbild av ett företags eller en organisations ekonomiska situation vid en viss tidpunkt.

Balansräkning i samband med årsredovisning

Som oftast upprättar företag (aktiebolag) en balansräkning i samband med årsredovisningen av ett aktiebolag på balansdagen (31 december varje år, förutsatt att företaget har räkenskapsår lika med kalenderår, d.v.s. att bolaget inte har ett brutet räkenskapsår). Företagets ledning såväl som företagets externa intressenter kan med hjälp av årsredovisningen räkna fram ett antal olika mått som underlättar bedömningen av företagets finansiella värde och situation. I ett företags årsredovisning redovisas förutom revisionsberättelse, resultaträkning och förvaltningsberättelse även en balansräkning.

De viktiga och användbara mått som vi pratar om är, för att nämna några:

  • Soliditet
  • Likviditet
  • Räntabilitet på eget kapital, och
  • Räntabilitet på totalt kapital.

Mer om balansräkning

Det är vanligt att ett företag använder balansräkning även vid budgetering, det vill säga där resultatbudget och likviditetsbudget utgör grunden. En budgeterad balansräkning visar på vilka skulder och tillgångar och eget kapital som ett företag planerar att ha vid en viss specifik tidpunkt.

På engelska: balance sheet


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän