Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Balansrapport »   

Balansrapport

En balansrapport är en enklare variant av en balansräkning . Man kan även förklara begreppet balansrapport som ”en sammanställning av ett företags skulder och tillgångar vid en specifik/en angiven tidpunkt”.

Balansrapport – en förteckning över företagets tillgångar, skulder och eget kapital

En balansrapport är alltså en sammanställning, eller en förteckning, över ett företags tillgångar och skulder vid ett visst specifikt tillfälle. I en balansrapport sammanfattas vilka tillgångar som finns i företaget. Om tillgångarna har finansierats genom eget kapital, eller genom skulder.

Man kan lätt använda en balansrapport för att se hur företagets tillgångar såg ut vid årets början, för att sedan jämföra hur tillgångarna såg ut – för samma företag – vid årets slut. I en balansrapport kan man se periodens ingående balans (IB), diverse förändringar på balanskontona och periodens utgående balans (UB).

Skillnaden mellan balansräkning och balansrapport

Det som skiljer en balansrapport från en balansräkning är att balansräkningar ofta är mer omfattande. Ytterligare en sak som skiljer dem åt är att en balansrapport saknar periodisering och andra bokslutsjusteringar och därför inte nödvändigtvis ger en rättvisande bild av ett företags eller en organisations finansiella ställning vid den aktuella tidpunkten. Vidare, balansräkningen är en del av årsredovisningen och visar en verksamhets tillgångar och skulder vid en bestämd tidpunkt, som oftast på räkenskapsårets allra sista dag. Sammanfattningsvis kan man säga att en balansrapport fungerar mer som en intern rapport, medan balansräkningar även används för extern kommunikation och redovisning.

På engelska: balance sheet


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän