Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Bokföring »   

Bokföring

Bokföring kan kort och enkelt beskrivas som den fortlöpande redovisningen eller sammanställningen av ett företags ekonomiska verksamhet. Att bokföra innebär att ordna, redovisa, sammanställa och rapportera företagets affärshändelser . Affärshändelser är i sin tur in- och utbetalningar som direkt påverkar ett företags resultat och ställning. Vidare kan begreppet bokföring förklaras som ”att det ska finnas ett skriftligt bevis för alla händelser som påverkar företagets/bolagets affärer. Dessa bevis kallas för verifikationer , och ett bevis kan till exempel vara ett kvitto eller en faktura. Om man inte har någon verifikation för en viss händelse får man skapa en själv, och detta kallas för en bokföringsorder. Ordet bokföring kommer från begreppet ”att föra bok”. Alla affärshändelser ska bokföras i nummerordning, kronologisk ordning och efter vilken sorts händelse som det är, och för att göra detta brukar man använda olika konton. Man kan säga att bokföringens främsta syfte är att du som företagare ska ha koll på din verksamhet – att du ska kunna följa upp verksamheten och styra den mot de mål som du/företagets ledning har satt upp. Exakt hur ett företag ska sköta sin bokföring regleras i bokföringslagen (1999:1078), läs mer om den längre ner. Generellt kan man säga att det är ”viktigt att alla papper och annat material som man har använt i bokföringen sparas. Det ska sparas i sju år och det ska och bör vara ordning och reda.”

Alla måste bokföra

Om man är en juridisk person så som ett aktiebolag, handelsbolag eller en ekonomisk förening är det en lagstadgad skyldighet att bokföra. Detta gäller även fysiska personer som bedriver enskild firma.

Dubbel bokföring

Dubbel bokföring är när man bokför en affärshändelse i både debet och kredit (med lika stort belopp). Systemet har sina rötter i 1400-talets Italien. Dubbel bokföring är det absolut vanligaste systemet för bokföring i hela västvärlden.

På engelska: book-keeping


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän