Sidan publicerades senast 2017-11-29
Logga ekonomi-info

   
Anna Elverheim  
Expert elektronisk fakturahantering, Hogia 

Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2017 »   Dags att lagstifta om obligatorisk e-faktura! »   

Dags att lagstifta om obligatorisk e-faktura!

Danmark har redan ett förbud mot pappersfaktura i hela den offentliga sektorn. Norge har kommit längre i utvecklingen tack vare lagstiftning och tydlig infrastruktur. Nu är det dags för Sverige.

Senast april 2019 implementeras ett EU-direktiv i svensk lag som innebär att offentlig sektor ska kunna hantera ingående fakturor helt elektroniskt. Ett direktiv som bara ställer krav på den ena delen av fakturakedjan, alltså mottagarsidan. Utan att ställa samma krav på sändarsidan till offentlig sektor så får inte direktivet ett tillräckligt starkt genomslag.

Finland, Danmark och Norge är långt före Sverige i utvecklingen av e-fakturaflödet. Införandet i den offentliga sektorn i Norge har dessutom påskyndat utvecklingen även i det privata näringslivet. Sverige kan inte vänta längre om vi vill att företagen ska digitalisera sina pappersflöden och bli mer hållbara.

Ovanstående är en viktig fråga i Sveriges nationella e-fakturaforum där Hogias expert Anna Elverheim är ny som ordförande. Forumet samlar olika intressenter som tillsammans vill underlätta och öka användning av e-faktura. Nu driver de frågan om att direktivet ska utvidgas med ett lagkrav så att även företag som handlar med offentliga verksamheter omfattas. Den här ansatsen hos forumet stöds även av Ekonomistyrningsverket (ESV), som presenterade en egen utredning i maj 2015.

- I somras presenterade regeringen äntligen ett lagförslag som innebär att alla fakturor ska skickas elektroniskt till offentlig sektor från 2019. Ett lagkrav är en förutsättning för Sveriges digitalisering då det gynnar utvecklingen av e-faktura i hela näringslivet. Nu gäller det att regeringen sätter ner foten och ställer krav även på sändarsidan, säger Anna Elverheim, e-fakturaexpert hos Hogia.

PEPPOL förenklar distribution och innehållskrav

Enligt EU-direktivet ska den offentliga sektorn kunna ta emot och hantera e-fakturor i något format som ingår i europeisk standard. Mellan 2008 och 2012 pågick ett projekt inom EU för att underlätta e-handel och e-upphandling, vilket resulterade i PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line). PEPPOL drivs nu vidare av en europeisk organisation som förvaltar och vidareutvecklar lösningen.

PEPPOLS standard är till stor del överensstämmande med den europeiska standard som ska följas enligt EU-direktivet om e-faktura, vilket underlättar ett införande i den offentliga sektorn. ESV ser nu över nya föreskrifter för de statliga myndigheternas e-handel och från den 1 november 2018 är kravet att myndigheter ska kunna använda PEPPOLs infrastruktur.

Anslutning till PEPPOL underlättar för både köpare och säljare att nå varandra elektroniskt på ett enkelt och effektivt sätt, inte bara nationellt utan även inom Europa. För företag förenklas handeln både inom landet och över landsgränserna samtidigt som det minimerar barriärer såsom höga kostnader och nekade fakturor.

Även småföretagen kommer att tjäna på obligatorisk e-faktura

Hos mindre företag finns ibland uppfattningen att det inte ger några direkta vinster att e-fakturera, eftersom fakturavolymen oftast är liten. Men en förväntad positiv effekt av e-fakturering är kortare betaltider. En e-faktura betalas ofta tidigare än en pappersfaktura eftersom att den når mottagaren snabbare. E-fakturor har alltså en positiv effekt på likviditeten i form av kortare betalningstider både för utgående och inkommande fakturor, vilket ger ett bättre kassaflöde och stabila leverantörsrelationer.

Undersökningen visar också att det finns många andra positiva effekter också av att gå från en manuell hantering till en elektronisk. Uppskattningsvis 77 miljoner brev kommer att försvinna från landets postgång, vilket ger miljövinster i form av minskad pappersåtgång och minskade utsläpp från transporter.

- Fördelarna med e-faktura är många och det ska vara enkelt att vara digital företagare i Sverige. För att lyckas krävs lagstiftning tillsammans med en bra IT-infrastruktur och stödjande informations- och utbildningsinsatser, säger Anna Elverheim.

E-fakturor gynnar både samhälle och miljö

Ett elektroniskt fakturaflöde innebär kvalitetssäkring, effektivare administration, kortare betaltider och lägre kostnader. Men det betyder också en miljömässigt mer hållbar utveckling då det ersätter det traditionella pappersflödet och minskar antalet transporter.

Den samhällsekonomiska nyttan av att införa ett lagkrav på sändarsidan i samband med införandet av direktivet visar på stora samhällsekonomiska vinster i en undersökning genomförd på uppdrag av Näringsdepartementet år 2016. Läs mer i tidigare artikel i Ekonomi-info.

- Vi har goda förutsättningar för ett brett införande av e-faktura i Sverige. Jag hoppas att lagförslaget som nu är ute på remiss går hela vägen till beslut i riksdagen. Alla företag kommer att tjäna på att det införs! avslutar Anna Elverheim.


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
  Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän