Sidan publicerades senast 2019-04-24
Logga ekonomi-infoPeter Flemsjö

Produktägare, Hogia 
Hogias lösning för digital inlämning »

Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2019 »   Digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket för K3-bolag »   

Digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket för K3-bolag

Den digitala inlämningen av årsredovisningar har nu kommit igång på allvar och vi kunde under mars se att även revisorerna börjat lämna in årsredovisningar med revisionsberättelser vilket är glädjande.

Hur många bolag finns det i Sverige som redovisar enligt K3-regelverket? Vet ni det så har ni en kunskap som få i Sverige har idag, men det är nog inte så många som intresserar sig för den frågan. Jag har gjort en egen uppskattning som visar att det handlar om ca 40 000 bolag varav ca 10% är koncernmödrar. Statistik på detta saknas och det finns många bolag som väljer att redovisa enligt K3-regelverket istället för K2-regelverket för att det passar det enskilda bolagets verksamhet bättre eller för att koncernmodern tycker att koncernkonsolideringen blir enklare.

Svaret på hur många som väljer att redovisa enligt K3-regelverket kommer vi sannolikt inte ha förrän dessa bolag lämnat in sina årsredovisningar digitalt till Bolagsverket när vi nu snabbt rör oss mot ett obligatorium. Bolagsverket beskriver att det kan bli obligatoriskt att lämna in årsredovisningen digitalt när det gäller aktiebolag som följer K2- och K3-regelverken från och med 1 januari 2021 så det här ligger nära i tiden och regeringen driver på i frågan.

I början av 2019 lanserade myndigheterna med Bolagsverket i spetsen den så kallade K3-taxonomin som skapar förutsättningar för oss programleverantörer att bygga lösningar för digital inlämning av K3-bolagens årsredovisningar så att inlämningsprocessen kan digitaliseras. Det är dock värt att notera att den lanserade taxonomin inte omfattar koncerner utan endast enskilda bolag, när möjligheten kommer finnas att bygga lösningar för koncerner är ännu oklart.

K3-bolagen upprättar oftast bokslutet själva i ett bokslutsprogram och koncerner använder oftast ett bokslutsprogram som även stödjer koncernbokslut.

Inlämningen av årsredovisningen till Bolagsverket görs oftast av revisorn för de flesta K3-bolag och det är därför angeläget att revisorn har en lösning som fungerar bra för digital inlämning tillsammans med det aktuella företaget. Praktiskt innebär detta att K3-bolaget kommer skicka den digitala avskriften av årsredovisningen från bokslutsprogrammet till revisorn som importerar den i revisionsprogrammet, granskar, sammanfogar handlingarna och skickar in dem gemensamt till Bolagsverket.

Läs mer om Hogias lösning för digital inlämning av årsredovisning »

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
  Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän