Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Efterfrågan »   

Efterfrågan

Begreppet efterfrågan är flitigt använt inom ekonomisk teori. Ordet hörs som oftast i samband med begreppet utbud, även kallat tillgång. Utbud och efterfrågan, eller tillgång och efterfrågan. Begreppen behandlar förhållandet mellan priset på en vara och den kvantitet som köpare och säljare av varan är beredda att handla med på en marknad.

Mer om begreppet efterfrågan

Väldigt förenklat kan vi säga att efterfrågan av en tjänst eller en vara är den totala kvantitet som köpare är beredda att köpa vid varje givet pris. En varas eller en tjänsts efterfråga beror på ett flertal faktorer, bland annat varans/tjänstens pris, samt priser på komplementära varor. En köpares efterfrågan beskrivs av en efterfrågefunktion, och en sådan illustreras bäst som en linje med negativ lutning. För att exemplifiera, en köpare är mer benägen att köpa större kvantiteter av en produkt om priset på produkten är lägre. Det vill säga, efterfrågan är högre vid lägre priser jämfört med vid högre priser då efterfrågan är lägre.

Efterfrågan och jämviktspris

Jämviktspris kallas priset då efterfrågad kvantitet sammanfaller med utbjuden kvantitet. När jämviktspris uppstår innebär det att det produceras exakt lika mycket varor/produkter som det efterfrågas för det exakta pris som konsumenterna är villiga att betala och som krävs för att producera tillräckligt av varan.

Lagen om efterfrågan

Lagen om efterfrågan går, enkelt förklarat, ut på sambandet mellan att konsumenter köper mer av en vara om priset minskar och konsumenter köper mindre av en vara om priset ökar. De varor som följer den här lagen benämns som en ”ordinär vara” (på engelska: ordinary good), och vidare har en sådan vara en negativ priselasticitet.

Undantag till lagen om efterfrågan

Det finns några undantag till lagen om efterfrågan och för att nämna några så vill vi berätta om Giffen-varor och Veblen-varor.
Giffen-varor: Dessa varor har en högre efterfrågan vid högre pris, eftersom det högre priset gör att folk tvingas välja bort ett dyrare substitut för att kunna köpa ännu mer av Giffen-varan. Ett exempel på en sådan vara är: När priset på en basvara (t.ex. potatis) ökar får folk mindre pengar över till dyrare substitut (t.ex. fisk). Därmed tvingas konsumenten att ersätta det dyrare substitutet som hon/han tidigare har haft råd att unna sig med mer av basvaran (mer potatis och mindre fisk).
Veblen-varor: Dessa varor har en högre efterfrågan vid högre pris eftersom priset i sig skapar en efterfrågan. Exempel på en veblen-vara är dyra varor som används som statussymboler eftersom de upplevs som exklusiva, till exempel smycken, märkeskläder, märkesklockor eller andra märkes-attiraljer.

På engelska: demand, lagen om efterfrågan på engelska: law of demand


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän