Sidan publicerades senast 2018-10-29
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2018 »   Ekonomer med hållbarhetsfokus är vad världen behöver »   

Ekonomer med hållbarhetsfokus är vad världen behöver

Hållbarhet är inte längre en trend - det är en attityd vi alla måste ha och en metod vi måste använda om vi ska överleva på den här planeten. Ekonomer har en viktig roll att spela för att skapa ett mer hållbart samhälle, men vet de ens om det?

Vad har ekonomi med hållbarhet att göra? En hel del! Om du redan är bekant med ämnet så vet du att det handlar om de tre övergripande dimensionerna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Då vet du kanske också att den vedertagna definitionen är från 1987 och FN-rapporten "Vår gemensamma framtid" som internationellt spred uttrycket hållbar utveckling.

Den vanligaste definitionen av hållbarhet är kortfattat att, med tanke på vår planets begränsade resurser, ska dagens utveckling och behov inte äventyra kommande generationers behov. KTH har en bra sida som utvecklar definitionen vidare. Som du säkert också vet, från rapporter i media, så lever vi i Sverige i dag som om vi har fyra jordklot att ta resurser ifrån. Men detta kan ekonomer förändra!

Ekonomer har god insyn i företagets affärer och många av dem kan påverka affärsbeslut, eftersom de allt som oftast handlar om pengar. En klok och världskänd entreprenör lär ha sagt att "Det går inte att göra affärer på en död planet..." och det innebär ju att alla affärer måste bli hållbara, och vi måste börja nu. 

Fokusera på rätt område - var kan du och ditt företag göra skillnad?

Så beroende på vad du har för verksamhet så kan du välja att inbegripa alla tre hållbarhetsdimensionerna i ditt arbete eller välja någon av dem. Förenklat uttryckt så innebär respektive område det här: 

  • Social hållbarhet grundar sig i de mänskliga rättigheterna och allas lika värde. Köper du in från låglöneländer kan ett sätt vara att påverka produktionsförhållandena så att inte människors hälsa och liv står på spel. 

  • Ekologisk hållbarhet handlar mycket om att hushålla med naturens resurser och se till att ens utsläpp inte påverkar miljö och människor negativt. Inköp, avfall och återvinning ryms här. 

  • Ekonomisk hållbarhet har några olika definitioner som KTH beskriver här, men för enkelhetens skull är det väl bra om den ekonomiska utvecklingen inte ger några negativa konsekvenser för de andra två hållbarhetsdimensionerna?!

Ekonomisk utveckling kan gynna eller förhindra hållbar utveckling, men eftersom det är vi människor som har skapat det ekonomiska systemet så är det vi som kan ändra på det, eller hur?

Hållbarhet är bra för dina affärer och ditt varumärke 

Om vi nu fokuserar på området ekonomi så behöver alla arbetsgivare ekonomer med hållbarhetskompetens; både för att göra bättre affärer men även för att bygga ett starkt varumärke som attraherar och engagerar medarbetare och kunder.  
Därför är det riktigt spännande att Högskolan i Skövde har en utbildning med just inriktningen ekonomi och hållbarhet. Ta en titt på alla de tänkbara yrkesområden/titlar som utbildningen kan utmynna i och tipsa sedan alla unga du känner som funderar på vad de ska bli när de blir stora.

Även tidningen Civilekonomen har uppmärksammat att allt fler utbildningar har implementerat hållbarhetsfokus, och det på grund av efterfrågan - både från studenter och företag.

Ett annat viktigt yrkesområde för ekonomer framöver är att vara experter på cirkulär ekonomi. Vi måste bli bättre på att göra livscykelanalyser och få produkter att bli cirkulära så vi inte tär på jordens resurser i onödan. Här kan ekonomer göra stor skillnad ute hos företagen, tror jag. 

Tips på hållbarhetsarbete alla företag kan börja med direkt 

Fördelen med hållbarhet är att det är ett så otroligt brett område att det går att specialisera sig på många olika sätt. Men om vi fokuserar på dimensionen ekonomi, så innebär det vi gör som företagare att vi använder pengar. Och företagare vill allt som oftast ha lägre kostnader, så börja med att kartlägga vad pengarna används till idag. Här är några exempel: 

  • Minska fossilbränsleberoendet - åk mer kollektivt och flyg mindre. Hur tar sig medarbetarna till jobbet? Har ni många tjänsteresor? Minska resandet eller gå över till fossilfritt bränsle! 

  • Energianvändningen - går den att minska genom effektiviseringsåtgärder? En del enklare insatser kostar inte så mycket men ger bra effekt. Till exempel tidsinställningar på belysning, ventilation, kyla och värme. Och det enklaste att börja med är att bara köpa 100 % förnybar energi. 

  • Se över inköp av produkter - finns det onödiga kostnader? Välj närproducerat eller ekologiskt eller helst miljömärkt så långt det går. Och hur transporteras varorna till er? Kan ni välja fossilfria transporter? 

  • Var och hur tillverkas produkterna ni köper in? Kontroll av och relation med leverantörerna är viktigt och produkter måste gå att återvinna eller återanvända. 

Hållbarhetsarbete kan ha precis samma grundtanke som vid utveckling av it-system; för användarna ska det vara lätt att göra rätt. För att få människor att snabbt ta det mest hållbara beslutet går det att använda små "puffar" i rätt riktning - eller nudging som det kallas på "svengelska". 

Fler företagare börjar också få upp ögonen för de globala hållbarhetsmålen. Svenska FN-förbundet arbetar aktivt med att sprida kunskap om hållbarhetsmålen, eller Agenda 2030 som det också heter här i Sverige. Ditt företag kan börja med en föreläsning om Agenda 2030 och sedan prata ihop er om vilket av de 17 målen er verksamhet kan göra störst skillnad i. Nästa steg är att börja göra, så klart. 

För som jag brukar tänka; företagsverksamhet ska inte bara vara ekonomiskt lönsam. Det blir lönsamt för klimatet om vi minskar skadliga växthusgasutsläpp. Det blir lönsamt för miljön om vi inte gräver upp mer material och skonar värdefull miljö för biologisk mångfald. Det blir lönsamt för människors och djurs hälsa om vi slutar använda och släppa ut skadliga ämnen.

Vi måste bli bäst på att återvinna och återanvända samt skapa cirkulära produktionssystem för att framtida generationer ska kunna leva gott här på jorden. Därför behöver vi ekonomer med hållbarhetsfokus! 

Kim Blomster 
Kommunikatör som gillar hållbarhet


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
  Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän