Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Företagsekonomi »   

Företagsekonomi

Företagsekonomi är läran om hur ett företag på bästa sätt använder företagets eller resurser för att nå uppsatta mål. Man kan även definiera företagsekonomi som ett ”företags hushållning med begränsade resurser”. Vidare, begreppet företagsekonomi beskrivs vanligen i litteraturen som "läran om hur ett företag, genom att effektivt utnyttja och hushålla med begränsade resurser, skapar ett värde som företaget kan få ersättning för". Vi kan lätt konstatera att företagsekonomi är ett stort och omfattande område. Inom den offentliga sektorn använder man som parallellt begrepp ordet förvaltningsekonomi.

Vad studeras inom företagsekonomi

Grundläggande kunskaper i företagsekonomi kan hjälpa dig att förstå en verksamhet bättre genom att känna till diverse begrepp som vanligen förekommer. Inom företagsekonomi studeras bland annat följande ämnen:

 • redovisning
 • finansiering
 • affärsidé
 • finansiell ekonomi
 • administrera
 • logistik
 • ekonomistyrning
 • marknadsföring
 • organisationsteori
 • planera och kontrollera
 • ledarskap
 • Företagsekonomi kan, lite förenklat, sägas bestå av två huvudinriktningar: där den ena inriktningen är en analytisk och föreskrivande inriktning, och där den andra inriktningen är en tolkande och förståelseinriktad gren.

  Mer om analytisk företagsekonomi

  Inom den här inriktningen av företagsekonomi fokuserar man på att definiera och precisera företagsekonomiska begrepp och ekonomiska samband (till exempel så kallade nyckeltal som mäter ekonomisk avkastning och effektivitet). För att nämna några betydande personer inom den här inriktningen av företagsekonomi: Oscar Sillén (1883-1965), Albert ter Vehn (1900-1997), Sven-Erik Johansson (1924-).

  Mer om tolkande företagsekonomi

  Begreppet tolkande företagsekonomi utgår till stor del från den amerikanske nobelpristagaren i ekonomi Herbert Simons forskning. Med begreppet avses att en beslutsfattare inte eftersträvar att finna optimala lösningar på beslutsproblem utan att denne nöjer sig med tillfredsställande lösningar. Den begränsande rationaliteten beror på att beslutsfattare i regel inte har tillgång till all relevant information för att kunna fatta ett optimalt beslut.

  På engelska: business administration, business, commerce (Den engelska termen economics betyder nationalekonomi, vilket är en angränsande men separat vetenskap).


  FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


  Copyright © 1999-2019 Hogia


  Tipsa en vän