Sidan publicerades senast 2018-05-30
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2018 »   Förmån av privat hälso- och sjukvård blir skattepliktig 1 juli »   

Förmån av privat hälso- och sjukvård blir skattepliktig 1 juli

Riksdagen har nu beslutat om ändrade regler för förmån av privat hälso- och sjukvård i enlighet med regeringens proposition. Det innebär bland annat att privat sjukvård blir skattepliktig för anställda som fått detta betalt av sin arbetsgivare. Däremot kvarstår skattefriheten för medarbetare som tjänstgör utomlands.

De nya reglerna innebär bland annat följande:

  • Skattefriheten slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad samt vård och läkemedel utomlands. Samtidigt slopas även avdragsförbudet för sådana kostnader hos arbetsgivaren. Det innebär att det blir samma skatteregler för både privat och offentligt finansierad hälso- och sjukvård, dvs båda blir skattepliktiga för de anställda men avdragsgilla för arbetsgivaren.

  • Förmån av sjukvårdsförsäkring ska värderas till ett belopp som motsvarar arbetsgivarens kostnad för förmånen. Om den anställde betalar för sjukvårdsförsäkringsförmånen ska värdet på förmånen minskas med betalningen.

  • Skattefriheten för förmån av vård och läkemedel utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands kvarstår. Det gäller även förmån av vård och läkemedel för statligt anställda stationerade utomlands och deras medföljande familjemedlemmar. Det blir inte heller några förändringar när det gäller förmån av företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering.

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2018. De tillämpas första gången på förmåner av hälso- och sjukvård samt läkemedel som tillhandahålls efter den 30 juni 2018. Förmånen anses tillhandahållen när arbetsgivaren betalar utgiften för hälso- och sjukvård samt läkemedel. När det gäller sjukvårdsförsäkring innebär det att förmånen tillhandahålls vid betalningen av försäkringspremien. Eventuella premier som är betalda före ikraftträdandet men avser tid efter ikraftträdandet omfattas alltså inte av de nya reglerna.

För mer info se: riksdagen.se

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
  Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän