Sidan publicerades senast 2018-01-31
Logga ekonomi-info

   
Sandra Jelcic  
Redovisningskonsult, Hogia 

Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2018 »   Genvägar till ett perfekt bokslut »   

Genvägar till ett perfekt bokslut

Den här tiden på året är det bokslutstider för många företag vilket kan vara förenat med viss stress och frustration. Men det finns god hjälp att få för att göra jobbet lite roligare och enklare; använd dig av ett bra systemstöd och stäm av löpande och dokumentera digitalt varje månad.

Genom att digitalisera och effektivisera ditt bokslutsarbete sparar du både tid och miljö. Du får även mer plats när du minskar ner ditt fysiska arkiveringsutrymme med färre pärmar. Gör du dessutom avstämningar löpande under året så finns det mycket tid att spara när det är dags för bokslutet vid räkenskapsårets slut, och du förenklar även arbetet för revisorn.

Med bra verktyg kan företag försäkra sig om att följa rätt lagar och regelverk, få en kvalitetssäkrad arbetsgång och struktur med rätt mallar, beräkningsstöd, specifikationer och dokumentation. Att göra löpande avstämningar, och spara dokumentationen digitalt innebär att du vid årets slut kan skicka över en helt digital bokslutspärm till din revisor.

En framgångsfaktor för ett smidigt bokslut är att börja i tid

I bokslutsarbetet ska konton stämmas av och avstämningarna ska dokumenteras och sparas. Månadsvisa avstämningar av konton i balansräkningen mot verkliga underlag hjälper dig att fånga upp eventuella fel direkt, så du slipper överraskningar i samband med bokslutet.
Stämmer till exempel kontoutdraget från banken med saldot på bankkontot i bokföringen varje månad? Vänta inte med att hantera fel i bokföringen; gör det löpande så slipper du lägga tid på att reda ut det i efterhand i samband med bokslutet!

Avstämningen av konton underlättas om du har ett systemstöd som hjälper dig med färdiga specifikationer med beräkningar av exempelvis skatter, avskrivningar, semesterlöneskulder och upplupen löneskatt. De flesta gör bara bokslut en gång om året och det är lätt att missa eller glömma av viktiga arbetsmoment. Med en bra arbetsprocess och checklistor till hjälp kan du undvika missar och viktiga delar i bokslutsarbetet. Genom att dokumentera arbetet blir det också kvalitetssäkrat.

Löpande avstämningar och dokumenterad spårbarhet förenklar

Hänger din bokföring ihop med ditt verktyg för avstämning på transaktionsnivå och bokslut, så får du även med dig information från avstämningarna till bokslutet med automatik. Spårbarhet och dokumentation sparar mycket tid för både dig och din revisor i samband med bokslutet.

Idag får företag i stor utsträckning olika underlag digitalt och det finns ingen anledning att inte bevara informationen i samma format, istället för att skriva ut det på papper och arkivera i en fysisk pärm som tar upp utrymme och bara "samlar damm".

När det är dags att stämma av skattekontot till exempel så finns kontoutdrag och sammanställningar, att använda som underlag, tillgängliga genom Skatteverkets e-tjänster. Idag uppmuntrar också fler redovisningskonsulter och revisorer till att bevara räkenskapsmaterial och bokslutsdokumentation just digital. Så se till att du arbetar löpande med en digital grund- och årspärm, och tänk på att dokumentera dina avstämningar och spara underlag löpande i din digitala pärm. På så sätt sparar du också värdefull tid i bokslutsarbetet.

På Hogia har vi flera bokslutsexperter som gärna vill hjälpa dig att bli bättre på bokslut. Du kan till exempel boka upp dig för en webbaserad utbildning i digitala bokslut. Läs mer här och kontakta oss gärna om du vill veta mer om utbildningen!

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
  Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän