Sidan publicerades senast 2018-08-28
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2018 »   Högsta förvaltningsdomstolen godkände avdrag för klimatkompensation »   

Högsta förvaltningsdomstolen godkände avdrag för klimatkompensation

I juni kom ett domslut som innebär att utgifter för klimatkompensation får dras av om de anses vara relaterade till marknadsföringskostnader. Domen är intressant, eftersom företag i flera år yrkat avdrag men fått avslag hos Skatteverket. Nu har domen förtydligat hur företag kan göra.

Målet berör ett mejeriföretag och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) går emot Skatteverkets, förvaltningsrättens och kammarrättens beslut om att avdraget inte var avdragsgillt eftersom de definierade kostnaderna som frivilliga gåvor. Men HFD gör alltså en annan bedömning och beviljar avdrag för kostnader som enligt inkomstskattelagen regleras utifrån formulering "utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster".

Frågan i det här målet gäller förutsättningarna för att få göra avdrag för utgifter som avser kompensation för koldioxidutsläpp förorsakad av produktion. I sin dom förklarar HFD tydligt att oavsett deras tidigare beslut i liknande ärenden så har den överklagande, mejeriföretaget, marknadsfört kompensationen vid försäljning av sina ekologiska produkter och på grund av det ökat sin försäljning. Då är kostnaden för kompensationen inte en gåva utan direkt kopplat till marknadsföring som i sin tur främjat avsättningen enligt HFD.

Marknadsför klimatkompensation och öka chansen att få göra avdrag

Många svenska företag har klimatkompenserat i flera år, men fått avslag av Skatteverket på avdrag för kostnaderna. I och med den här domen ökar chansen att få avdrag beviljat, och då i de fall där företaget kommunicerar om sina insatser i samband med marknadsföring.

Att företag vill klimatkompensera eller göra andra miljöinsatser blir allt vanligare, eftersom konsumenterna blir mer medvetna och väljer att köpa av de leverantörer som arbetar aktivt med hållbarhet.

Tänk på det här när du klimatkompenserar för företagets koldioxidutsläpp och gör avdrag för kostnaden:

  • Klimatkompensationen ska ha anknytning till företagets verksamhet och marknadsföring, inte avse kompensation för utsläpp vid tjänsteresor till exempel.
  • Marknadsför klimatkompensationen tydligt ihop med din produkt/tjänst så konsumenterna kan se vad du gör samt står för och välja ditt mest hållbara alternativ.

Förhoppningsvis innebär domen att ännu fler företag börjar klimatkompensera för sina utsläpp när avdragsmöjligheterna ökat. Att klimatkompensera är bra för varumärket, det är bra för resultatet och kunderna gillar det!

Vad är klimatkompensation?

Den person eller företag som förorsakar utsläpp av växthusgaser kan välja att betala för att motsvarande mängd utsläpp inte ska ske någon annanstans. De tre vanligaste åtgärderna är att köpa utsläppsrätter som inte kan användas av någon annan, betala för trädplantering som lagrar koldioxid eller att öka andelen förnybar energi som då ersätter fossilbaserad energi.

Du hittar flera företag som erbjuder klimatkompenseringstjänster vid en sökning på nätet, så börja med att se vad de erbjuder.

Kontakt: kim.blomster@hogia.se


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
  Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän