Sidan publicerades senast 2019-02-27
Logga ekonomi-infoPeter Flemsjö

Produktägare, Hogia 
Hogias lösning för digital inlämning »

Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2019 »   Hur går det med digital inlämning av årsredovisningar? »   

Hur går det med digital inlämning av årsredovisningar?

Vi kan nu summera 2018 och utfallet av det första året med digital inlämning av årsredovisningar som är ett av Bolagsverkets viktigaste projekt. Bolagsverket hanterar årligen cirka 530 000 årsredovisningar som idag skickas in på papper, vilket innebär en enorm hantering.

Den digitala inlämningen skapar stor nytta för Bolagsverket, kreditinformationsföretagen och i förlängningen även samhället genom att den strukturerade digitala informationen ger förutsättningar för snabba digitala flöden, sammanställningar och analyser. Den som upprättar årsredovisning drar nytta av att slippa skicka in på papper, får snabbare återkoppling och skapar förutsättningar för egna sömlösa digitala arbetsprocesser.

Den övervägande majoriteten av årsredovisningar upprättas hos redovisnings- och revisionsbyråer i bokslutsprogram. De större programleverantörerna erbjöd stöd för digital inlämning till byråer först mot slutet av 2018 och det finns fortfarande betydande leverantörer som inte erbjuder tjänsten digital inlämning. Det här är en starkt bidragande faktor till att volymen av digitalt inlämnade årsredovisningar under 2018 inte varit i närheten av Bolagsverkets mål. Endast en procent av årsredovisningarna lämnades in digitalt, det vill säga 5 961 årsredovisningar av totalt cirka 530 000.  

Men det finns även andra förklaringar som är viktiga att förstå. Majoriteten av de svenska aktiebolagen har revision och i den nuvarande tekniska lösningen skall årsredovisning och revisionsberättelse slås samman till ett dokument som lämnas till Bolagsverket. Eftersom årsredovisningen oftast upprättas av redovisningskonsulten på redovisningsbyrån och revisionsberättelsen av revisorn på revisionsbyrån behöver dessa digitala handlingar därmed utbytas mellan parterna i ett arbetsflöde som sträcker sig över byråer och programvaror för att slutligen slås samman i ett av systemen och lämnas in därifrån. Detta har varit en utmaning för programleverantörerna att lösa. Hogia har en sådan lösning på plats, men de flesta leverantörer har fortfarande inte löst detta, vilket kommer fortsätta att hämma volymerna av digitalt inlämnade årsredovisningar under 2019.

Handledningstiderna hos Bolagsverket och kreditinformationsbolag minskar rejält med den digitala hanteringen, men det krävs att vi drar nytta av de digitala möjligheterna. Framåt tror vi att volymerna av digitalt inlämnade årsredovisningar skulle öka snabbare om inlämningsfunktionen kunde innehålla fler innehållskontroller så att "inlämnaren" direkt i våra programvaror kan få besked om brister i årshandlingarna som kan leda till föreläggande. Drygt åtta procent motsvarande drygt 40 000 årsredovisningar var föremål för Bolagsverkets föreläggande 2017. Den här kostsamma hanteringen för både företagen och Bolagsverket borde vi kunna undvika med en bättre digital hantering.

Nyligen lanserade myndigheterna K3-taxonomin som skapar förutsättningar för att utveckla lösningar för digital inlämning även för de aktiebolag som redovisar enligt detta regelverk. Det är bra, men vi tror att det är ännu viktigare att vi får större möjligheter att leverera ännu större kundnytta till de som lämnar in årsredovisning digitalt och då kommer volymerna snabbt att öka.

Se statistik över digitalt inlämnade årsredovisningar på bolagsverket.se »

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
  Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän