Sidan publicerades senast 2018-05-30
Logga ekonomi-info

   
Anna Elverheim  
Expert elektronisk fakturahantering, Hogia 

Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2018 »   Kan du skicka e-faktura till offentlig sektor? »   

Kan du skicka e-faktura till offentlig sektor?

Den 13 juni i år ska Sveriges riksdag besluta om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor. Om lagförslaget går igenom måste alla leverantörer till offentlig sektor skicka sina fakturor elektroniskt. För att underlätta införandet är det viktigt att göra det enkelt för köpare och säljare att nå varandra.

Allt talar för att riksdagen klubbar igenom det lagförslag som granskats av lagrådet utan erinran och som innebär att alla leverantörer till offentliga organisationer måste skicka sina fakturor elektroniskt från 1 april 2019. Lagförslaget gäller vid all offentlig upphandling och omfattar därmed även direktupphandling.

Grunden för regeringens lagförslag är ett EU-direktiv och en målsättning om att majoriteten av all fakturering i Europa ska ske med e-faktura år 2020. Vinsterna med ett elektroniskt fakturaflöde är stora både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och ur ett företagarperspektiv. Ett elektroniskt fakturaflöde innebär ett säkrare och effektivare sätt att hantera fakturor. Det betyder också en mer miljömässigt hållbar utveckling, då det ersätter det traditionella pappersflödet och minskar antalet transporter.

PEPPOL - vad är det?

Den elektroniska fakturan (e-fakturan) som skickas måste vara i ett strukturerat godkänt format i enlighet med europeisk standard. PDF-faktura, skannade fakturor eller papper kommer inte att vara godkända format. PEPPOL är ett godkänt format och en infrastruktur som rekommenderas av SFTI (Single Face To Industry) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonomistyrningsverket och Upphandlingsmyndigheten.

Anslutning till PEPPOL underlättar för både köpare och säljare att nå varandra elektroniskt på ett enkelt och effektivt sätt. För företag förenklas handeln både inom landet och över landsgränserna, samtidigt som det minimerar barriärer såsom höga kostnader och nekade fakturor. Flera länder runt om i världen ansluter sig till PEPPOL. Senast i raden av länder att förordna om PEPPOL är Tyskland. I Norge har PEPPOL varit en framgångsfaktor för att driva e-fakturautvecklingen framåt även i det privata näringslivet.

Är du förberedd?

Ekonomistyrningsverket rekommenderar att alla offentliga organisationer och leverantörer börjar förbereda sig för den nya lagen. Offentlig sektor i Sverige har under många år arbetat med att införa e-faktura och är väl förberedda. Alla myndigheter har haft krav på sig sedan 2008 att kunna ta emot e-faktura och många offentliga organisationer har idag redan upphandlingskrav om e-faktura.

Sverige har tyvärr inte kommit lika långt i införandet av e-faktura i det privata näringslivet som i den offentliga sektorn. Detta trots att vi har tillgång till bra, enkla och prisvärda lösningar för e-faktura. För att förbereda sig som företagare inför den nya lagen är det bra att redan nu stämma av med sin systemleverantör vilka lösningar de kan erbjuda för e-fakturering.

Ett lagkrav kommer att gynna utvecklingen av e-faktura i hela näringslivet, samtidigt kommer det att krävas stödinsatser och idag ligger det ansvaret på Ekonomistyrningsverket. Det pågår löpande seminarium, utbildningsinsatser och informationstillfällen om den nya lagen om e-faktura. Det finns även ett antal handledningar på SFTI hemsida. För oss som systemleverantör är det viktigt att ta ansvar för våra kunder och stötta dem i ett införande av e-fakturastöd, så att användarna på ett enkelt sätt kan leva upp till de nya kraven. Vi löser tekniken bakom faktureringen i enlighet med den nya standarden oavsett format.

Digitaliseringen är en mycket viktig fråga för regeringen och den 1 september slår Myndigheten för digital förvaltning upp dörrarna, som då kommer att ta över ansvaret för införandet av e-faktura.


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
  Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän