Sidan publicerades senast 2015-09-29
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2015 »   Kapitalbeskattningsfrågor »   

Kapitalbeskattningsfrågor

BUDGETPROPOSITIONEN

Regeringen föreslår bl.a. följande avseende skatt inom kapitalägande, enligt förslagen träder förändringarna ikraft den 1 januari 2016.

Höjd beskattning för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
Regeringen föreslår att schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Schablonintäkten beräknas till lägst 1,25 % av kapitalunderlaget.

När reglerna infördes 2012 var statslåneräntan betydligt högre än nu, skulle statslåneräntan närma sig 0 kommer sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring inte att beskattas. Det var inte avsikten när bestämmelserna infördes. Därför föreslås nu ett golv för schablonbeskattningen.

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter
Regeringen föreslår att förvaltningsutgifter inte får dras av i inkomstslaget kapital.

I dag kan fysiska personer göra avdrag för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital till den del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 1 000 kronor.

Anpassning av investeraravdraget till nya EU-riktlinjer
Regeringen föreslår att investeraravdrag inte ska få göras om den skattskyldige eller någon närstående under något av de två beskattningsåren närmast före det år förvärvet sker (förvärvsåret) eller under förvärvsåret fram till tidpunkten för förvärvet direkt eller indirekt innehar eller har innehaft andelar i det företag i vilket andelar har förvärvats eller i ett annat företag inom samma koncern.

Investeraravdraget anpassas till EU-rätten, så att avdrag i fortsättningen endast får göras av oberoende förvärvare.

Läs mer på regeringen.se

Elisabeth Salfjord

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän