Sidan publicerades senast 2009-01-29
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2009 »   Krav på certifierade kassaregister 2010 »   

Krav på certifierade kassaregister 2010

Skatteverket har nu kommit med kompletterande föreskrifter till den nya lag om kassaregister som gäller från den 1 januari 2010. Den nya lagen innebär att de flesta som tar betalt med kontanter eller kort måste ha en kassaapparat med en certifierad kontrollenhet. Ett godkänt kassaregister med en certifierad kontrollenhet skall göra det betydligt svårare att fuska med kassan.

Det finns sju generella undantag från skyldigheten att ha certifierat kassaregister. Ett av dem avser den som endast i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. Med försäljning i obetydlig omfattning bör enligt Skatteverket avses försäljning som för ett räkenskapsår om tolv månader normalt uppgår till högst fyra prisbasbelopp (2009: 171.200 kr). Om denna försäljning endast sker under en del av ett kalenderår bör den omräknas till försäljning på årsbasis. Men en sådan omräkning bör inte göras om försäljningen sker under högst 30 dagar under ett kalenderår.

Med försäljning i obetydlig omfattning bör även avses försäljning som sker i rena undantagsfall i ett företag och som är av liten omfattning i förhållande till företagets omsättning. Försäljning som sker fler än tolv dagar per år eller överstiger 2 % av företagets omsättning bör normalt inte anses utgöra försäljning i obetydlig omfattning.

Skatteverket kan också medge undantag från reglerna i enskilda fall. Det gäller bl.a. om behovet av tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på annat sätt. Detta krav anses normalt vara uppfyllt i följande fall:

• Ingen person med ägarinflytande eller närstående till denne deltar i den kontanta kassaredovisningen eller i den löpande bokföringen. Företaget har en tydlig arbets- och ansvarsfördelning för kassaredovisningen och har interna kontrollrutiner som säkerställer en korrekt kassaredovisning.

• Företaget ingår i en kedja av företag där företagens samtliga kassaregister ingår i ett gemensamt system och där det finns centrala rutiner som säkerställer att de enskilda företagens kassaredovisningar är korrekta.

Ett beslut om undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister bör första gången det meddelas medges för högst tre år. Om ett beslut om undantag förnyas bör det kunna göras för högst fem år i taget.

Ett kassaregister får endast användas om det är certifierat enligt lagen om kassaregister eller om det finns en tillverkardeklaration som visar att registret uppfyller kraven på registret. Kontrollenheten måste dock alltid vara certifierad. I kontrollenheten lagras information från kassaregistret på ett säkert sätt genom kryptering och signering.

Berörda företag skall till Skatteverket anmäla de kassaregister som finns i verksamheten. Anmälan skall ha kommit in till Skatteverket inom en vecka från den dag då anmälningsskyldigheten har inträtt. Vid ändrade förhållanden skall ny anmälan göras. Skatteverket skall efter att anmälan har gjorts tillhandahålla skyltar med identifikationsnummer för varje kassaregister och kontrollenhet som omfattas av anmälan. Företaget skall omedelbart sätta fast skyltarna på ett synligt och säkert sätt på respektive kassaregister och kontrollenhet.

För mer info se: skatteverket.se

Leverantörer av butiksdatasystem och kassaregister samt företagare i kontanthandeln vet nu vilka detaljregler som skall gälla. De kan nu göra de anpassningar av programvaran som behövs för att uppfylla de nya kraven och tillverkning och försäljning av den speciella kontrollenheten som behövs kan också börja.

På Detab, Hogias kompetenscenter för butiksdata, pågår nu arbetet för fullt med att anpassa butiksdatasystemet Deta3000 till de nya reglerna. Arbetet kommer att vara klart i god tid innan de nya reglerna börjar gälla.

Här hittar du mer info om Hogias butiksdatasystem: hogia.se

 


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän