Sidan publicerades senast 2015-10-27
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2015 »   Lagen om ekonomiska föreningar ska moderniseras »   

Lagen om ekonomiska föreningar ska moderniseras

Regeringen har beslutat om propositionen Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar. Propositionens syfte är att stärka kooperativt företagande och innehåller förslag till förbättringar och förenklingar av lagstiftningen. De 18 största kooperativa företagen har cirka 60 000 anställda och omsätter nära 250 miljarder, de är därför en viktig del av det svenska näringslivet.

Utmärkande för en ekonomisk förening är att den genom ekonomisk verksamhet ska gynna sina medlemmars ekonomiska intressen och att medlemmarna ska delta i verksamheten som t.ex. konsumenter, leverantörer eller genom egen arbetsinsats. Den kooperativa karaktären utmärks också genom att medlemskapet ska vara öppet och att varje medlem ska ha en röst vid föreningsstämman.

Bland nyheterna kan följande nämnas
  • Möjligheterna att kommunicera elektroniskt med medlemmarna vidgas. Föreningen ska i stadgarna kunna bestämma att kallelser och annan information ska kunna skickas med e-post även i sådana fall där lagen annars kräver att informationen lämnas i skriftlig form.
  • Tydligare regler om medlemsförteckning införs.
  • Det införs en möjlighet att anta så kallade investerande medlemmar som bidrar endast med kapital.
  • Reglerna om föreningsstämman och styrelsen moderniseras och det blir enklare att ändra stadgarna.
  • Kapitalskyddet förstärks genom nya regler om värdeöverföringar motsvarande de som finns i aktiebolagslagen.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Läs mer på: regeringen.se

Lotta Bengtsing

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän