Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Lönsamhet »   

Lönsamhet

Lönsamhet kan kort förklaras så här: med uttrycket ”ett lönsamt företag” menas att företaget går med vinst, det vill säga intäkterna är större än kostnaderna. Den exakta definitionen varierar något men många menar att ordet lönsamhet i allmänna ordalag är detsamma som vinst. Vidare kan man säga att lönsamhet är det absolut primära målet för alla former av affärssatsningar, för utan lönsamhet kan en verksamhet inte överleva på lång sikt. För att kunna bedöma om vinsten är tillräcklig måste den sättas i relation till något. Till exempel kan vinsten sättas i relation till det kapital som ägarna har satsat. Genom att göra det ökar jämförbarheten (mellan olika företag och olika projekt) över tiden. Den följande formeln för lönsamhet brukar ofta användas: lönsamhet=resultat/resultatinsats.

Nyckeltal för att beräkna lönsamhet

Det finns flera olika jämförelsetal, så kallade nyckeltal, för att beräkna lönsamhet för ett företag. Ett exempel på nyckeltal för lönsamhet är avkastning på eget kapital. (För mer om nyckeltal läs vår Nyckeltalsguide ). Andra sätt att beräkna lönsamhet är genom olika kalkyler, till exempel bidragskalkyl och investeringskalkyl. Man bör tänka på att i ett företags lönsamhetsberäkning beaktas oftast endast företagets intäkter, kostnader och kapital och inte olika eventuella samhällsaspekter, såsom till exempel kostnader för omskolning eller arbetslöshet. Det som är lönsamt för ett företag på kort sikt behöver inte vara det för samhället på lite längre sikt.

På engelska: profitability


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän