Sidan publicerades senast 2019-02-27
Logga ekonomi-infoSara Janson och
Erik Douglasson, Hogia

Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2019 »   Nya lagkrav för arbetsgivare 2019 »   

Nya lagkrav för arbetsgivare 2019

Hogias HR-experter Sara Janson och Erik Douglasson summerar några av de största lagförändringarna för er som arbetsgivare under 2019. Det handlar om arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) och karensavdrag.

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Vid årsskiftet infördes arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) fullt ut för alla företag. Det innebär att arbetsgivare nu ska redovisa samtliga utbetalningar och skatteavdrag på individnivå till Skatteverket varje månad.

Högre krav på korrekt lönehantering

Till skillnad från årlig kontrolluppgift innebär AGI att varje månad blir ett avslut på individnivå, något som ställer högre krav på att lönen blir rätt från början. För att rapporteringen till Skatteverket ska bli korrekt för era anställda är det viktigt att sätta upp tydliga rutiner för lönehanteringen.

Som arbetsgivare är det viktigt att ni informerar chefer och medarbetare om de nya rutinerna, samt om hur AGI påverkar den anställde om rapporteringen blir fel. AGI innebär ett större ansvar för den enskilde i att läsa sin lönespecifikation samt agera om uppgifter behöver rättas före deklarationen rapporteras in till Skatteverket den 12:e i varje månad.

Om det blir fel i rapporteringen till Skatteverket måste felet korrigeras i samma månad som det uppstod. Redovisad och inbetald skatt till Skatteverket återbetalas emellertid aldrig till arbetsgivaren. Om det har redovisats för mycket skatt kommer det att regleras först i samband med inkomstdeklarationen för året.

Effektivare administration

Målsättningen är att lagregleringen ska leda till en mer effektiv löneadministration. Till skillnad från årlig kontrolluppgift följer rapporteringen av AGI löneprocessen naturligt, vilket ger arbetsgivare en jämnare arbetsbelastning över året istället för resurskrävande arbetstoppar vid årsskiftet.

Den nya lagen innebär också att uppgiftshanteringen för både företag och myndigheter ska underlättas. Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och A-kassan kommer att kunna få direktåtkomst till anställdas uppgifter om lön och skatt via Skatteverket.

För den anställde innebär AGI att man får mer insyn i vad arbetsgivare rapporterar till Skatteverket. Via Mina sidor på Skatteverket kan varje person följa hur mycket lön och annan ersättning arbetsgivaren betalt ut månad för månad. Har man fler än en arbetsgivare kan man se sin sammanlagda inkomst.

Tips för att komma igång!

Vi rekommenderar er som arbetsgivare att ni sätter er in i de nya reglerna hos Skatteverket samt informerar era medarbetare om vad som gäller. Säkerställ att era lönesystem har stöd för AGI. Läs mer om AGI på hogia.se »

Karensavdrag i stället för karensdag

Den 1 januari i år ersattes karensdagen med ett karensavdrag. Med ett karensavdrag är syftet att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart, framförallt för alla som arbetar obekväma arbetstider. Bestämmelserna om karensavdrag anges i lagen om sjuklön och karensavdraget ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. 

Karensen hanteras olika i kollektivavtal

Det nya regelverket i sjuklönelagen innebär ett för arbetsgivaren nytt sätt att hantera karens under tid med sjuklön. Beräkningen kan anpassas efter olika yrkesgrupper och ska då bestämmas genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Det finns flera olika lösningar på hur karensavdraget skall beräknas i de kollektivavtalen som är tecknade.

Genomsnittlig veckoersättning

Beräkning av den genomsnittliga veckoersättningen räknas ut med den genomsnittliga veckoarbetstiden, det vill säga överenskommen sysselsättningsgrad enligt anställningsavtal. För de medarbetare som har oregelbunden arbetstid beräknas den genomsnittliga veckoarbetstiden med historiska uppgifter och jämförelseperioder mellan en till tre månader. Den genomsnittliga veckoarbetstiden kan också beräknas på framtida schemalagd tid eller genom en skälig bedömning.

Alla karensavdrag som görs med sammanlagt högst 20 procent av genomsnittlig veckoersättning inom samma sjukperiod betraktas som ett tillfälle även om avdraget sker på olika dagar. Endast tio karenstillfällen kan utfalla under en tolvmånadersperiod enligt det allmänna högriskskyddet.

Karensavdrag - exempel för dig som betalar ut månadslön »


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
  Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän