Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Rörlig kostnad »   

Rörlig kostnad

Inledningsvis, det är viktigt att skilja på rörliga och fasta kostnader. Rörliga kostnader varierar med ändrad verksamhetsvolym, exempel på en rörlig kostnad är kostnader för materialinköp. Fasta kostnader däremot påverkas inte av förändrad verksamhetsvolym. Ett exempel på en fast kostnad är lokalhyror. Med verksamhetsvolym menas antal tillverkade enheter, antal sålda varor, antal kursdeltagare eller liknande. Rörlig kostnad per enhet är normalt oförändrad när verksamhetsvolymen ökar medan fast kostnad per enhet minskar.

Tre olika typer av rörliga kostnader

Det är vanligt att man skiljer på tre olika typer av rörliga kostnader, och de är

  • Proportionellt rörliga kostnader: kostnader som ökar respektive minskar i samma takt som verksamhetsvolymen ökar respektive minskar. Kostnaden per enhet är oförändrad när verksamhetsvolymen förändras,
  • Progressivt rörliga kostnader: kostnader som ökar snabbare än vad verksamhetsvolymen ökar, till exempel lönekostnader på grund av övertidstillägg. Kostnaden per enhet ökar när verksamhetsvolymen ökar, och
  • Degressivt rörliga kostnader: kostnader som ökar långsammare än vad verksamhetsvolymen ökar, till exempel materialkostnader på grund av olika mängdrabatter. Kostnaden per enhet minskar när verksamhetsvolymen ökar.

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän