Sidan publicerades senast 2009-04-27
Logga ekonomi-info
 

Vilka konsekvenser får företagets beslut?

Företags ekonomiska beslut gäller oftast lönsamhet och finansiering där kalkylering är en viktig del för att få underlag för beslut och verksamhetsstyrning.

 
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   EKONOMISKA BEGREPP »   Grundläggande begrepp »   Rörliga och fasta kostnader »   

Rörliga och fasta kostnader

Man skiljer på rörliga och fasta kostnader. Rörliga kostnader varierar med ändrad verksamhetsvolym, t ex kostnader för materialinköp. Men fasta kostnader påverkas inte av förändrad verksamhetsvolym, t ex lokalhyror. Med verksamhetsvolym menas antal tillverkade enheter, antal sålda varor, antal kursdeltagare eller liknande. Rörlig kostnad per enhet är normalt oförändrad när verksamhetsvolymen ökar medan fast kostnad per enhet minskar.

Naturligtvis påverkas de flesta fasta kostnader vid större volymförändringar.

Man brukar skilja på tre olika typer av rörliga kostnader:

1. Proportionellt rörliga kostnader: kostnader som ökar resp minskar i samma takt som verksamhetsvolymen ökar resp minskar. Kostnaden per enhet är oförändrad när verksamhetsvolymen förändras.

2. Progressivt rörliga kostnader: kostnader som ökar snabbare än vad verksamhetsvolymen ökar, t ex lönekostnader p g a övertidstillägg. Kostnaden per enhet ökar när verksamhetsvolymen ökar.

3. Degressivt rörliga kostnader: kostnader som ökar långsammare än vad verksamhetsvolymen ökar, t ex materialkostnader p g a olika mängdrabatter. Kostnaden per enhet minskar när verksamhetsvolymen ökar.

Man brukar också skilja på tre olika sorters fasta kostnader:

1. Helt fasta kostnader: kostnader som är de samma även när verksamheten står stilla, de kallas därför även för stilleståndskostnader. Dessa kostnader påverkas inte vid verksamhetens gällande kapacitetsgränser.

2. Driftsbetingade fasta kostnader: kostnader som uppstår när verksamheten är igång men inte påverkas av volymökningar, t ex belysning i lokaler. Kostnaderna finns inte när verksamheten står helt stilla.

3. Halvfasta kostnader: kostnader som ökar trappstegsvis eller språngvis vid volymökning, t ex vissa maskinkostnader. Halvfasta kostnader kan vara reversibla eller irreversibla. Om de är irreversibla minskar de inte om volymen minskar igen.

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


  Grundläggande begrepp  
Kalkylering som beslutsunderlag  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän