Sidan publicerades senast 2016-08-31
Logga ekonomi-info

   
Anna Elverheim  
Bolagschef, Hogia Vill du läsa mer om elektronisk fakturahantering?
Ta emot och hantera fakturor elektroniskt »
Fakturera elektroniskt »
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2016 »   Samhället sparar 1,5 miljarder – hur mycket sparar ditt företag? »   

Samhället sparar 1,5 miljarder – hur mycket sparar ditt företag?

Närmare 1,5 miljarder kr uppskattas den samhällsekonomiska nettonyttan bli av att införa ett krav på att skicka e-faktura till offentlig sektor. Det slår konsultföretaget Ramböll fast i sin konsekvensutredning (april 2016), som gjordes på uppdrag av Näringsdepartementet. Syftet var att analysera vilka konsekvenser det blir av att inte enbart implementera direktivet, där kravet avser att ta emot e-fakturor, utan också ha ett krav på leverantörer inom offentlig upphandling att skicka e-fakturor.

Omfattar hela den offentliga sektorn
Bakgrunden är det EU-direktiv (2014/55/EU) som gör det obligatoriskt för offentlig sektor att ta emot e-faktura. Direktivet ska implementeras i Sverige senast november 2018. Sedan 2008 har myndigheter i Sverige haft krav att ta emot e-fakturor men direktivet omfattar hela den offentliga sektorn. I våra grannländer Danmark och Norge finns det ett förbud mot pappersfaktura i offentlig sektor, vilket givetvis gynnar och förenklar utvecklingen av elektronisk fakturering i hela näringslivet. (Se tidigare artikel i Ekonomi-info.)

Företag med upp till 49 anställda påverkas mest positivt
Rambölls utredning visar att företag, oavsett storlek, gynnas positivt av att ett krav införs på både sändare och mottagare men att företag med upp till 49 anställda påverkas mest positivt. Sannolikt skulle det även få positiva effekter på det privata näringslivet eftersom investeringen i ett e-fakturastöd redan är gjord och en ökad användning skulle få direkt effekt på nyttan hos de företag som omfattas. Detta skulle sannolikt få en positiv inverkan på den digitala omställningen i näringslivet och snabba upp den digitala  transformeringen. Något som ju också skulle ligga helt i linje med regeringens "digitalt först" som lanserades i oktober 2015 för att prioritera den digitala förnyelsen i det offentliga rummet och i samhället i stort. Läs mer på regeringen.se

Analys av konsekvenserna
I maj 2015 presenterade Ekonomistyrningsverket en analys av konsekvenserna för konkurrensen, om Sverige i samband med införandet av direktivet skulle införa ett krav på leverantörer till offentlig sektor att skicka e-faktura. Rekommendationen till regeringen blev att införa ett krav, men att det kommer att krävas insatser för att stötta framför allt mindre företag i övergången. Läs mer på esv.se

Vinster även för mindre företag
I mindre företag finns ibland en uppfattning att det inte ger några direkta vinster att e-fakturera, då volymen fakturor oftast är liten. De väljer också många gånger att inte köpa en egen e-fakturalösning, utan istället använda sig av webbportaler som ofta erbjuds som ett kostnadsfritt alternativ. Det innebär istället ett merarbete eftersom fakturan måste stansas in dubbelt, dels i den egna faktureringen och dels i portalen En förväntad positiv effekt av e-fakturering är kortare betaltider. En e-faktura betalas ofta tidigare än en pappersfaktura eftersom att den når mottagaren snabbare. E-fakturor har alltså en positiv effekt på likviditeten i form av kortare betalningstider både för utgående och inkommande fakturor, vilket ger ett bättre kassaflöde och stabila leverantörsrelationer. Stabila leverantörsrelationer står ofta för en säkrare inköpsförmåga vilket är viktigt för alla företag men kanske framför allt de mindre företagen, där likviditeten kan vara en utmaning. Det är bara att se till sitt eget hus, vem vill du göra affärer med? De kunder som betalar sina fakturor i tid och korrekt eller de som konsekvent missköter sig?

Miljövinster
Undersökningen visar att det finns många andra positiva effekter också av att gå från en manuell hantering till en elektronisk. Uppskattningsvis 77 miljoner brev kommer att försvinna från landets postgång, vilket ger miljövinster i form av minskad pappersåtgång, minskat koldioxidutsläpp etc.

Digitalt först
Oavsett hur små vinsterna i den egna verksamheten är för de allra minsta företagen, så är regeringens ställningstagande om "digitalt först" en tydlig fingervisning om vart samhället i stort är på väg när det gäller digitalisering och det är inte något som mindre företag kommer att kunna stå utanför. Det finns också goda förutsättningar för att kliva in i den digitala världen för dessa företag. Enligt SCB:s undersökning "Företagens användning av IT 2014" (som är den senaste statistiken), har 85 % av företagen med 0-9 anställda tillgång till en dator och 83 % använder internet.

Det finns ännu inget beslut från regeringen huruvida det blir obligatoriskt men jag hoppas verkligen att Sverige sätter ner foten och ställer krav även på sändarsidan. Vi har goda förutsättningar för företag i Sverige att enkelt komma igång med sin e-fakturering. Vad väntar vi på?

Vill du läsa mer om elektronisk fakturahantering?
Ta emot och hantera fakturor elektroniskt »
Fakturera elektroniskt »

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
  Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän