Sidan publicerades senast 2017-06-29
Logga ekonomi-info

   
Ingemar Börjesson  
Produktägare, Hogia Vill du veta mer om hur du kan använda SIE-filer för ditt bokslut, analyser m m?

 

Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2017 »   SIE-standarden jubilerar – har gjort Sverige världsledande »   

SIE-standarden jubilerar – har gjort Sverige världsledande

För 25 år sedan skapades det svenska SIE-formatet. Det är en standard som möjliggör att olika programvaror kan utbyta redovisningsdata med varandra. Formatet har fått stor spridning och har gjort Sverige världsledande på området.

Den 1 juni 2017 firade den svenska SIE-standarden sin 25-årsdag. Det finns all anledning att fira denna viktiga standard som gjort att Sverige under många år legat i framkant avseende digital överföring av ekonomisk information.

SIE är en standard som används för att utbyta data mellan olika program i egen dator, samt för att skicka data mellan företag. Via SIE-formatet kan olika typer av program både hämta och lämna redovisningsdata på ett standardiserat sätt.

SIE-formatet kom till 1992 eftersom det tidigare inte funnits något enhetligt sätt att skicka information från bokförings- eller bokslutsprogrammen till deklarationsprogrammen.

Det bestämdes att det skulle vara en programneutral fil i textformat. Den första versionen innehöll endast kontosaldon och kallades SIE 1. Den 1 juni 1992 bildades SIE-gruppen vars uppgift var, och fortfarande är, att förvalta SIE-standarden.

SIE viktigt för effektiv administration

I början innehöll SIE-filerna enbart kontosaldon, men ganska snabbt kompletterades filformatet med objektsaldon, periodsaldon och verifikationsposter. Därefter har man varit mycket restriktiva med att ändra i filformatet. En SIE-fil ska vara en SIE-fil, det ska inte finnas en massa olika varianter.

- SIE tillsammans med vår svenska BAS-kontoplan har betytt oerhört mycket för effektiviteten i svensk administration, säger Ingemar Börjesson, ansvarig för Hogias analys- och revisionsprogram och även ledamot i SIE-gruppens styrelse och tillägger:

- Genom att standardisera ett format som gör att man kan överföra data snabbt och säkert mellan olika system, slipper man en mängd manuellt arbete. Man stimulerar även nya tillämpningar för att analysera data genom att man vet att det alltid går att få ut värden som alla system kan läsa. Därav namnet SIE - Standard Import Export.

Ny standard lanserades 2016

Under flera år har föreningen arbetat med att ta fram en ny standard, SIE 5, denna standard blev klar och lanserades under slutet av 2016. Detta är ett nytt XML-baserat filformat som innehåller allt det SIE 4 filen innehåller samt ytterligare information från exempelvis kund- och leverantörsreskontrorna och inventarieförteckningar. Det finns även möjlighet att referera till underliggande dokument som sparats digitalt, exempelvis fakturor och kvitton.

SIE-gruppens styrelse ser många fördelar med standarden och det står klart att SIE-standarden kommer att ha fortsatt stor betydelse under många år framöver.

- Sverige har varit världsledande på överföring av redovisningsdata mellan olika ekonomiprogram oavsett vilken leverantör som byggt programvaran. Tack vare vår svenska bokföringsmodell med BAS-konton har detta fungerat fullt ut. Flera myndigheter arbetar med SIE-formatet, inte bara inom revision, utan också vid insamling av uppgifter som Statistiska centralbyrån utför, säger Ingemar Börjesson.


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
  Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän