Sidan publicerades senast 2015-09-25
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2015 »   Skatt på arbetsinkomster, sociala avgifter »   

Skatt på arbetsinkomster, sociala avgifter

BUDGETPROPOSITIONEN

Regeringen presenterar bl.a. att följande förslag träder ikraft 1 januari 2016:

Särskild löneskatt för äldre
Särskild löneskatt införs på löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Särskild löneskatt införs även på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension. Den särskilda löneskatten bestäms till 6,15 procent.

Nedsättning av socialavgifter för unga
Nedsättning av socialavgifter för unga har varierat under de senaste åren. Under perioden 1 augusti 2015-30 juni 2016 är nedsättningen av socialavgifterna för unga reducerad, för att därefter helt upphöra den 1 juli 2016 enligt tidigare beslut. Detta tidigareläggs nu så att slopandet av nedsättningen av socialavgifterna för unga gäller redan från 1 juni 2016.

Förändrade nivåer för socialavgifter
Sjukförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgifterna höjs till 4,85 procent och i egenavgifterna till 4,94 procent. Detta föranleder en sänkning av den allmänna löneavgiften till 9,65 procent. Det sker en omfördelning inom arbetsgivaravgifter och inom egenavgifter där summan förblir oförändrad.

Läs mer på: regeringen.se  

Elisabeth Salfjord  

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän