Sidan publicerades senast 2019-04-24
Logga ekonomi-infoElisabeth Salfjord

Skatteexpert, Hogia 
Så fungerar ett skatteprogram »

Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2019 »   Skatteförslag på gång för 2019 »   

Skatteförslag på gång för 2019

Nu har regeringen presenterat sin vårproposition och här ser du några av skatteförslagen i vårändringsbudgeten:
 • Förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställde.
  För att underlätta för fler enmansföretagare att anställa en första person föreslås att den längsta tid som sådana företag har rätt till nedsättning förlängs från 12 till 24 kalendermånader i följd. Detta föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på anställningar som har påbörjats efter den 28 februari 2018.
 • Nedsättning arbetsgivaravgifter för unga.
  En nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift föreslås på ersättning till ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgiften ska betalas på ersättning upp till 25 000 kronor per kalendermånad. Ändringarna föreslås gälla från den 1 augusti 2019.

Läs mer om vårändringsbudgeten här » 

I tidigare propositioner har det bland annat även föreslagits:
 • Höjt tak för rutavdrag
  Taket för rutavdraget för skattskyldiga som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång föreslås höjas från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår och gälla för hela 2019. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga.
 • Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
  I denna proposition föreslås att skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet ska återinföras och träda ikraft 1 juli 2019.
 • Den särskilda löneskatten för äldre
  I propositionen föreslås att den särskilda löneskatten för äldre på 6,15 procent tas bort från och med 1 juli 2019.
 • Förändringar för att underlätta för generationsskiften i fåmansföretag
  Regeringen föreslår att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående. Med dagens regler kan en försäljning av ett fåmansföretag till en närstående medföra högre beskattning än om företaget säljs till en utomstående person.

  De nya bestämmelserna för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag tillämpas första gången på en andel, en rörelse eller en verksamhetsgren som har överlåtits efter den 30 juni 2019.

  Nya bestämmelserna om "samma eller likartad verksamhet" i ett indirekt ägt företag tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019.

Läs mer om tidigare propositioner » 

Och något som redan har beslutats:

 • Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift
  från och med den 1 april 2019.

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
  Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän