Sidan publicerades senast 2015-02-25
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   NYCKELTAL »   Kapitalstruktur »   Soliditet »   

Soliditet

Basnyckeltal: G9

Soliditet= justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Justerat eget kapital = eget kapital plus 78 % (100 % minus aktuell bolagsskattesats, d.v.s. normalt 22 % fr.o.m. 2013) av eventuella obeskattade reserver.

Soliditet är ett av de vanligaste nyckeltalen för företag. Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna (=balansomslutningen) som har kunnat finansieras med eget kapital. Soliditeten anger företagets stabilitet eller förmåga att motstå förluster och överleva på längre sikt. Förändringen av soliditeten mellan två år visar normalt om företagets lönsamhet har varit tillräcklig i förhållande till tillväxten (ökningen av tillgångarna). Vid mycket snabb tillväxt kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Dålig tillväxt och försämrad soliditet är däremot en varningssignal.

Andra faktorer som kan påverka soliditeten är naturligtvis utdelning, som ju försämrar soliditeten genom att det egna kapitalet minskar. Nyemissioner och aktieägartillskott påverkar soliditeten i motsatt riktning.

Ett dotterbolag i en koncern kan ha dålig soliditet p.g.a. att kapital har förts upp till moderbolaget, t.ex. genom koncernbidrag. Det är därför viktigt att veta om ett företag ingår i en koncern eller ej innan man gör en bedömning.

Exempel: Ett bolag har år 1 ett justerat eget kapital på 350 tkr och en balansomslutning på 1 500 tkr. Soliditeten blir då 23 %. År 2 ökar det justerade egna kapitalet till 470 tkr och balansomslutningen till 1 800 tkr. Soliditeten förstärks därmed till 26 %, d.v.s. en förbättring  jämfört med föregående år. En djupare analys kan behöva göras för att ta reda på orsaken, som dock i det här fallet kan förklaras med en god lönsamhet år 2 och en återinvestering i bolaget då ägarna har begränsat sitt vinstuttag.  


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


NYCKELTAL  
  Kapitalstruktur  
Avkastningsstruktur  
Resultatstruktur  
Intäkts-/kostnadstruktur  
Utvecklingstal  
Ekonomiska samband & styrmodeller  
BRANSCHSPECIFIKA NYCKELTAL  
Hotell & Restaurang  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän