Sidan publicerades senast 2011-10-24
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2011 »   Uppdaterade bostadsrättsråd »   

Uppdaterade bostadsrättsråd

Sverker Thorslund tipsar i Ekonomi-info om sina bästa råd till nya eller befintliga bostadsrättsinnehavare.

Råden bygger på över 30 års boendearbete vid Konsumentverket (KOV) och råden har relevans oavsett i vilket skede av sitt liv en viss bostadsrättsförening befinner sig. Råden vänder sig med andra ord till följande kategorier och vid följande tidpunkter:

 • Den som tänker köpa eller sälja en bostadsrätt
 • Den som har en bostadsrätt, men inte planerar att sälja den
 • Den som är styrelseledamot i en bostadsrättsförening

Ekonomi-info har haft en artikel med råd till bostadsrättsköpare och innehavaredetta tidigare men eftersom råden har uppdaterats under årens lopp, bland annat med nya hänvisningar, kommer de här i en ny version.


Bostadsrättsråd 2011
 
Här är råd till Dig som tänker köpa eller sälja en bostadsrätt, har en bostadsrätt men inte planerar att sälja den, och/eller är styrelseledamot eller revisor i en bostadsrättsförening.

Innan du köper – Innan en nybyggd förening är färdig
Som (blivande) medlem:

 • Spara ihop så mycket Du kan till insatsen
 • Ge Din sökprocess tid
 • Lär Dig om bostadsrätt, börja på Boverkets och Konsumentverkets www.omboende.se

Som ledamot i ”byggande styrelsen”:

 • Företräd bostadsrättsföreningen, ingen annan!
 • Inga oskäligheter i entreprenadavtalen som skiljeklausuler
 • Lär Dig om bostadsrätt
 • Läs/Följ överenskommelsen* mellan Konsumentverket och Riksbyggen om marknadsföring av nya bostadsrätter.

Medan Du bor – Då föreningen är klar/byggd (ev. sedan decen-nier) men ska vårdas/förvaltas
Som medlem:

 • Håll kunskapen levande. Studier/Cirklar mm, för alla/i alla bostadsrättsföreningar
 • Ställ upp på stämmor, för uppdrag (styrelse/revisor/valberedning osv.), vid städning etc.
 • ”Håll tummen på ögat på era förtroendevalda” – gott råd av Ros-Marie Edström, då i HSB
 • Samverka i Din förening, med andra föreningar (utnyttja Internet)
 • Varsamhet vid underhåll, och vid val av hantverkare. ”Hantverkarguiden” är kanon! Klicka här »  för att köpa den som s k E-bok. (Pappersversionen är slut sedan länge.)

*) Klicka här » och gå till s 22 där Riksbyggen skriver följande:

Tryggare för konsumenterna
För att öka tryggheten för konsumenterna har vi tagit fram en rad åtgärder. Som första företag i branschen har vi träffat en överenskommelse med Konsumentverket om konsumentinformation i samband med marknadsföring och försäljning. Det innebär att vi redovisar långsiktiga kalkyler, informerar om vad bostadsrätt innebär och erbjuder utbildning i viktiga frågor.  

Som styrelseledamot:

 • Anslut föreningen till en bra intresseorganisation. Välj mellan dessa fyra: HSB, Riksbyggen, SBC (SverigesBostadsrättscentrum) och Fastighetsägarna Sveriges regionföreningar.
 • Sörj för återväxten dvs bevara och utveckla Din och övriga medlemmars kunskap.
 • Planera löpande underhåll, certifiera eventuellt föreningen och följ förslagsvis HSB:s råd enligt SOU 1988:14, bil 3
 • Titta till” även bostäderna, inte bara de gemensamma utrymmena. Använd gärna ett rullande schema som hjälp.
 •  Egen hemsida, med bra grejor för medlemmar (dessa råd t.ex.) som länkas till andra. Goda förebilder har Du t ex i följande samlingar av många länkar till enskilda bostadsrättsföreningar:
  HSBs bostadsrättsföreningar
  Bostadsrättsföreningarnas hemsidor (Riksbyggen)
  Föreningar på nätet (BRF Konsult)
  Länkar till bostadsrättsföreningar (Brfonline)
  Bostadsrättsföreningar (Bo Bättre)
 • Läs/Tillämpa God sed för ägare av bostadsrättsfastigheter
 • Ha ”Samhällsguiden - En handbok i offentlig service” i aktuell utgåva till hands för medlemmarna! Klicka här » för 2011 års utgåva, den 23 (!) i ordningen. Boken är värd varenda krona! (Förr fanns den även som webbplats, möjlig att gratis länka till från föreningarnas egna hemsidor. Tyvärr togs sajten bort.) 

När någon tänker sälja/flytta
Som medlem:

 • Hör med Din konsumentvägledare klicka här » och gå till ” Kontakta rådgivare” - före val av mäklare, om Du tänker anlita sådan
 • Om möjligt: Sälj till någon som Du själv skulle vilja bo granne med

Som styrelseledamot:

 • Pröva köparens ansökan medlemskap noga
 • Ge ev. besvärshänvisning
 • Men diskriminera aldrig!


Lycka till med Din bostadsrätt


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
  Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän