Logga ekonomi-info
David Sjöberg – Expert elektronisk fakturahantering, Hogia

Mycket att tjäna på elektronisk fakturahantering

Genom att lämna manuell hantering av leverantörsfakturor till förmån för elektronisk sparar du tid och pengar. På köpet får du en process som är både säkrare och mer miljövänlig. En manuell fakturahantering är dessutom långsam och risken för ... Läs mer »

Petter Ekfeldt – Expert fastighetssystem, Hogia

Papperslös lägenhetsbesiktning spar pengar

För alla fastighetsägare är objektsbesiktningar en del av den dagliga verksamheten. De kan utgöra en relativt tidskrävande del av arbetet beroende på hur ... Läs mer »

Här gör Skatteverket nedslag under 2017

Varje år fokuserar Skatteverket på några utvalda områden för att förebygga fel och komma till rätta med eventuellt skattefusk. Enligt Skatteverket vill de allra flesta göra rätt, och gör det också, samtidigt som de som avsiktligt fuskar hela tiden ... Läs mer »

Det slarvas med personalliggare på byggarbetsplatser

Den 1 januari 2016 blev elektronisk personalliggare obligatorisk på landets byggarbetsplatser. Under det gångna året gjorde Skatteverket 12 094 kontroller på byggarbetsplatser för att kontrollera om de följde den nya lagen och de hittade många fel ... Läs mer »

Avskaffad revisionsplikt ger inte ökad ekobrottslighet

Enligt Ekobrottsmyndighetens rapport "Effekter på den ekonomiska brottsligheten efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag" från 2016 har antalet anmälda skattebrott och bokföringsbrott minskat med cirka 11 procent under perioden ... Läs mer »

Energiskatten sänks för egenproducerad förnybar el

I budgetpropositionen för 2016 aviserade regeringen att den ville gynna användande av viss solel. Den 9 februari kom så en lagrådsremiss som föreslår en ny ... Läs mer »

Axel Carlsson – Produktspecialist, Hogia

Fånga tiden för rätt projektresultat

I en organisation med krav på detaljerad ekonomisk uppföljning på projekt- eller resultatenhetsnivå framkommer ofta önskemål från projektledare, ägare och ekonomer om att snabbt få fram rättvisande rapporter över ... Läs mer »

Henrik Dahlin – Produktägare, Hogia

Goda nyheter för dig som gillar kassaflödesanalys

Det kanske inte är alla som längtar efter att få göra en kassaflödesanalys. Men de senaste åren är det många företag som har velat men inte fått ... Läs mer »

Vad är nytt inför 2017?

Vilka lagar och förordningar har ändrats eller tillkommit efter årsskiftet? Vi listar de viktigaste ... Läs mer »

Har du redovisat företagets sjuklönekostnader?

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader, vilket innebär att arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss ... Läs mer »

Copyright © 1999-2017 Hogia


Tipsa en vän