Logga ekonomi-info
Axel Carlsson – Produktspecialist, Hogia

Fånga tiden för rätt projektresultat

I en organisation med krav på detaljerad ekonomisk uppföljning på projekt- eller resultatenhetsnivå framkommer ofta önskemål från projektledare, ägare och ekonomer om att snabbt få fram rättvisande rapporter över ... Läs mer »

Henrik Dahlin – Produktägare, Hogia

Goda nyheter för dig som gillar kassaflödesanalys

Det kanske inte är alla som längtar efter att få göra en kassaflödesanalys. Men de senaste åren är det många företag som har velat men inte fått ... Läs mer »

Vad är nytt inför 2017?

Vilka lagar och förordningar har ändrats eller tillkommit efter årsskiftet? Vi listar de viktigaste ... Läs mer »

Har du redovisat företagets sjuklönekostnader?

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader, vilket innebär att arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss ... Läs mer »

Riksdagen föreslår ändringar i revisionsplikten

I syfte att förenkla regelverket för fler småföretagare vill riksdagen återigen att regeringen ser över revisionsplikten och utreder om fler företag kan omfattas av ett ... Läs mer »

Avdrag för måltidsrepresentation ändras

Från den 1 januari i år kan du inte längre dra av utgifter för lunch, middag eller supé vid ... Läs mer »

Henrik Dahlin – Produktägare, Hogia

Nya vägledningar från BFN inför årsredovisningen

Äntligen är de här - Bokföringsnämnden har nu publicerat sina nya vägledningar för årsredovisningar upprättade enligt K2 och K3. ... Läs mer »

Skattetabellerna för 2017 är här

De kanske inte ses som en julklapp av alla, men för den som ska göra beräkningar av a-skatteavdrag är de trots allt oumbärliga. Vi pratar såklart om Skatteverkets allmänna skattetabeller som publiceras i slutet av ... Läs mer »

Granskning av handläggningen av företagares föräldrapeng

För anställda som blir föräldrar är det relativt lätt att förutse hur stor föräldrapengen blir. Men för företagare är reglerna betydligt snårigare. Det här har fått Riksrevisionen att påbörja en granskning av Försäkringskassans handläggning av ... Läs mer »

FAR presenterar en tolkning av kravet på hållbarhetsredovisning

Som Ekonomi-info tidigare har berättat införs vid årsskiftet krav på att större företag ska lämna en årlig ... Läs mer »

Copyright © 1999-2017 Hogia


Tipsa en vän