Logga ekonomi-info
Anna Elverheim – Expert elektronisk fakturahantering, Hogia

PEPPOL - ett viktigt steg mot en mer standardiserad e-handel

Offentlig sektor arbetar med att öka sina elektroniska flöden genom att digitalisera processerna för sin egen e-handel. Syftet är att det ska vara enkelt för privat sektor att göra affärer med offentlig sektor. Därför ska tekniska handelshinder bort ... Läs mer »

Elisabeth Salfjord – Skatteexpert, Hogia

Ta ut tillräckligt med lön innan årsskiftet om du är aktiv delägare

Det närmar sig årsskifte och det är dags att kontrollera så att verksamma delägare i ett fåmansföretag tar ut tillräckligt med lön under året. Det finns möjligheter till ett betydligt högre gränsbelopp om du har möjlighet att räkna med ett så kallat ... Läs mer »

Försenad budgetproposition i och med utdragen regeringsbildning

När det är valår är det lite andra regler för budgetpropositionen på hösten. Vid tidigare val har den nya regeringen presenterat sin budget omkring den 20 oktober, men i och med årets spännande regeringsbildning är det ännu osäkert när ... Läs mer »

Nu blir det enklare för företag att hantera myndighetsärenden

Den 1 oktober trädde en ny förordning i kraft om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. Bolagsverket berättar att syftet är att uppgifter bara ska behöva lämnas in en gång från företagen till de 67 berörda ... Läs mer »

Nu lanserar Skatteverket swishbetalning

Lagom till att restskatten ska betalas in i november berättar Skatteverket (SKV) att privatpersoner kan betala till dem med Swish. Efterfrågan har lett till att tjänsten tagits fram, och den går att använda genom att logga in på ... Läs mer »

Företag kan söka bidrag till förkortning av sjukskrivningar

Sedan den 1 juli 2018 kan arbetsgivare ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan. Syftet är att förebygga och förkorta ... Läs mer »

Ekonomer med hållbarhetsfokus är vad världen behöver

Hållbarhet är inte längre en trend - det är en attityd vi alla måste ha och en metod vi måste använda om vi ska överleva på den här planeten. Ekonomer har en viktig roll att spela för att skapa ett mer hållbart ... Läs mer »

Anna Elverheim – Expert elektronisk fakturahantering, Hogia

Dags att leva upp till lagkravet om e-faktura till offentlig sektor

I juni tog riksdagen beslutet att leverantörer till offentlig sektor endast ska skicka elektroniska fakturor från och med den 1 april 2019. Uppskattningsvis omfattar detta drygt 200 000 leverantörer till offentlig sektor. Vad behöver de ... Läs mer »

Skicka in årsredovisning digitalt

Bolagsverket erbjuder sedan i mars möjligheten att lämna in årsredovisningar digitalt. Från och med senare delen av september finns möjligheten att få tillgång till den nya smarta funktionen i produkterna Hogia Bokslut och Smart Årsredovisning. ... Läs mer »

Copyright © 1999-2018 Hogia


Tipsa en vän