Logga ekonomi-info
Anna Elverheim, Bolagschef Hogia

Samhället sparar 1,5 miljarder – hur mycket sparar ditt företag?

Närmare 1,5 miljarder kr uppskattas den samhällsekonomiska nettonyttan bli av att införa ett krav på att skicka e-faktura till offentlig sektor. Det slår konsultföretaget Ramböll fast i sin konsekvensutredning (april 2016), gjord på uppdrag av ... Läs mer »

Peter Bergman, Produktägare Hogia

Automatisera din bokföring

Visst vore det skönt om all din bokföring skapades automatiskt? Att den siste i månaden, eller närsomhelst, kunna ta ut önskade rapporter för att se att företagets räkenskaper är som förväntat (eller gärna bättre än förväntat)? Mycket av bokföringen ... Läs mer »

Papperslösa årsredovisningar

Bolagsverket har fått regeringens uppdrag att se till så att inlämningen av företagens årsredovisningar inte längre ska behöva ske på papper utan kunna göras digitalt genom hela sin ... Läs mer »

Ökad inflation

Inflationsstatistik sammanställs löpande månads- och årsvis och utgår ifrån ett konsumentprisindex, KPI, som fastställs för varje månad. Värdet på KPI har under perioden från hösten 2011 och fram till i våras varierat upp och ned med små ... Läs mer »

Viktiga datum förbättrade på Skatteverkets hemsida

I den nya förbättrade tjänsten görs först ett val som privatperson eller företagare, därefter fyller man i ett formulär efter vad som gäller för det aktuella företaget, bland annat företagets omsättning och vilken redovisningsperiod för moms som ... Läs mer »

Höjda prisbasbelopp 2017

SCB har beräknat prisbasbeloppet för år 2017 till 44 800 kr. Det innebär en höjning med 500 kr jämfört med beloppet för 2016. Prisbasbeloppet används bl.a. för beräkning av bilförmånsvärdet, gränsen för inventarier av mindre värde och maximalt ... Läs mer »

Ulrika Niklasson – Produktägare, Hogia

Nya rut-tjänster för alla från och med 1 augusti

Nu är det återigen dags för förändring gällande husarbete. Går förändringarna igenom, vilket allt tyder på i skrivande stund, så kommer antalet rut-tjänster att utökas fr o m 1 augusti om riksdagen tar beslutet i slutet på ... Läs mer »

Krav på betalning vid skattereduktion för rot-arbete

Det har rått delade meningar kring om det går att få avdrag på hushållsarbeten även då den som har rätt till avdrag inte själv har stått för den faktiska betalningen av arbetena. ... Läs mer »

Påminnelse från Bolagsverket

Tillhör du ett av de 190 000 företag som i dagarna har fått brev från Bolagsverket? Så många företag hade bokslutsdag den 31 december och den 7 juni fanns fortfarande inga årsredovisningar från dem inlämnade till ... Läs mer »

SIE-5, ny standard för överföring av redovisningsdata

Ett nytt format som kallas SIE-5 lanseras i dagarna och är modernt och XML-baserat. Det har med allt från tidigare använda format, men har också utökats och täcker in information från kund- och leverantörsreskontra, budget m ... Läs mer »

Copyright © 1999-2016 Hogia


Tipsa en vän