Logga ekonomi-info
Anna Elverheim – Expert elektronisk fakturahantering, Hogia

Dags att leva upp till lagkravet om e-faktura till offentlig sektor

I juni tog riksdagen beslutet att leverantörer till offentlig sektor endast ska skicka elektroniska fakturor från och med den 1 april 2019. Uppskattningsvis omfattar detta drygt 200 000 leverantörer till offentlig sektor. Vad behöver de ... Läs mer »

Skicka in årsredovisning digitalt

Bolagsverket erbjuder sedan i mars möjligheten att lämna in årsredovisningar digitalt. Från och med senare delen av september finns möjligheten att få tillgång till den nya smarta funktionen i produkterna Hogia Bokslut och Smart Årsredovisning. ... Läs mer »

Kort om arbetsgivardeklaration på individnivå

Den omfattande förändringen att skicka individuella uppgifter för arbetsgivardeklaration månadsvis, istället för årlig kontrolluppgift, införs fullt ut för alla företag från januari 2019. Blir lagregleringen till det bättre eller blir det ännu mer ... Läs mer »

Riksdagen sa ja till förslag om ändrade skatteregler för företag

I juni antog riksdagen regeringens förslag om att bland annat införa sänkt bolagsskatt och begränsade ränteavdragsregler, vilket var väntat eftersom förslaget bygger på EU-regler. Förändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. ... Läs mer »

Högsta förvaltningsdomstolen godkände avdrag för klimatkompensation

I juni kom ett domslut som innebär att utgifter för klimatkompensation får dras av om de anses vara relaterade till marknadsföringskostnader. Domen är intressant, eftersom företag i flera år yrkat avdrag men fått avslag hos Skatteverket. Nu har ... Läs mer »

Digg slår upp portarna den 1 september

Digg är förkortningen för nya Myndigheten för digital förvaltning som nu etableras i Sundsvall på uppdrag av regeringen. Uppdraget är av samordnande karaktär och kan kortfattat beskrivas med citatet ”samordna och stödja den förvaltningsövergripande ... Läs mer »

Ny lag för ekonomiska föreningar trädde i kraft 1 juli

Vid halvårsskiftet trädde en ny lag för ekonomiska föreningar i kraft (2018:672) som ersätter den gamla. Syftet är att det ska bli lättare att starta och driva företag i form av en ekonomisk ... Läs mer »

Självrättelse av deklaration får ny tidsbegränsning

Skatteverket har från den 1 augusti kompletterat reglerna om självrättelser av tidigare inlämnade deklarationer. En ny bestämmelse gäller i samband med att Skatteverket gör så kallade generella ... Läs mer »

Anna Elverheim – Expert elektronisk fakturahantering, Hogia

Kan du skicka e-faktura till offentlig sektor?

Den 13 juni i år ska Sveriges riksdag besluta om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor. Om lagförslaget går igenom måste alla leverantörer till offentlig sektor skicka sina fakturor elektroniskt. För att underlätta införandet är det viktigt ... Läs mer »

Nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen där man föreslår nya skatteregler för företagssektorn. Man föreslår bland annat vissa begränsningar av ränteavdrag för företag och en sänkning av bolagsskatten. De nya reglerna föreslås träda i ... Läs mer »

Copyright © 1999-2018 Hogia


Tipsa en vän