Anna Elverheim – Bolagschef, Hogia

Hälften av dagens jobb beräknas försvinna inom 20 år

I en rapport som Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) publicerat dras slutsatsen att 53 % av den svenska arbetsmarknaden består av yrken som kan automatiseras inom 20 ... Läs mer »

Anna Samuelsson – Expert elektronisk fakturahantering, Hogia

Nu har svenska företag fått ändan ur vagnen

Redan 2014 hade 48 % av alla svenska aktiebolag med mer än 10 anställda ett systemstöd för elektronisk fakturahantering (EFH), enligt en undersökning av det oberoende företaget ... Läs mer »

Omprövning av avskrivningsplan i K2

Enligt bokföringsnämndens allmänna råd ska ett företag som tillämpar K2 och har en fastställd avskrivningsplan kunna ändra denna bara om en nedskrivning har gjorts eller om det har visat sig att avskrivningsplanen är uppenbart felaktig. ... Läs mer »

Lagar om revisorer och revision, ändringen beslutad

I förra numret av Ekonomi-info skrev vi om ändringen i lagen om revisorer och revision. Ändringen är nu beslutad av riksdagen och kommer att börja tillämpas fr.o.m. ... Läs mer »

Remiss från bokföringsnämnden om förslag till ett nytt råd angående regelverket K2

BFN har skickat ut ett par förslag på remiss. Det förslag som gäller regelverket K2 innebär klargöranden kring bl.a. att stiftelser ska tillämpa antingen K2 eller K3 när en årsredovisning ... Läs mer »

Exempel på årsredovisningar

Ett samarbete mellan Bolagsverket och bokföringsnämnden har resulterat i tre olika förslag till hur en årsredovisning kan se ut för ett mindre företag som ska redovisa enligt regelverket ... Läs mer »

Peter Bergman – Produktägare, Hogia

Bankavstämningen, en tidstjuv?

Ser du bankavstämningen som något nödvändigt ont, något som stjäl din dyrbara tid, eller ser du det som en aktivitet för att uppnå god kontroll över ekonomin i ditt företag? Oavsett kan rätt arbetssätt och systemstöd underlätta ... Läs mer »

Anna Klimenko – Produktspecialist, Hogia

Handfasta tips på hur du effektiviserar ditt bokslutsarbete

Genom att utveckla ditt arbetssätt vid bokslutsarbetet kan du göra ditt arbete mycket mer effektivt och givande, både för dig som utför bokslutsarbetet och för företagsledningen som kan få bättre underlag med större ... Läs mer »

Ändringar i reglerna om revisorer och revision

Högre kvalitet på revisionen, förstärkt opartiskhet och självständighet för de revisorer som utför den, är de syften man vill uppnå genom en av regeringen nyligen inlämnad ... Läs mer »

Sjukregler för olika företagsformer

Näringsdepartementet lyfter fram ett tidigare förslag om att det ska bli samma regler oavsett företagsform för vad som gäller vid ... Läs mer »

Copyright © 1999-2016 Hogia


Tipsa en vän