Logga ekonomi-info
Ulrika Niklasson – Produktägare, Hogia

Nya rut-tjänster för alla från och med 1 augusti

Nu är det återigen dags för förändring gällande husarbete. Går förändringarna igenom, vilket allt tyder på i skrivande stund, så kommer antalet rut-tjänster att utökas fr o m 1 augusti om riksdagen tar beslutet i slutet på ... Läs mer »

Anna Klimenko – Produktspecialist, Hogia

Förenkla din komponenthantering enligt K3

Nu är stormen runt K2/K3-övergången över och det är dags att fundera på hur detta ska hanteras fortsättningsvis. Det nedlagda arbetet ska ju även uppdateras och hanteras ... Läs mer »

Krav på betalning vid skattereduktion för rot-arbete

Det har rått delade meningar kring om det går att få avdrag på hushållsarbeten även då den som har rätt till avdrag inte själv har stått för den faktiska betalningen av arbetena. ... Läs mer »

Påminnelse från Bolagsverket

Tillhör du ett av de 190 000 företag som i dagarna har fått brev från Bolagsverket? Så många företag hade bokslutsdag den 31 december och den 7 juni fanns fortfarande inga årsredovisningar från dem inlämnade till ... Läs mer »

SIE-5, ny standard för överföring av redovisningsdata

Ett nytt format som kallas SIE-5 lanseras i dagarna och är modernt och XML-baserat. Det har med allt från tidigare använda format, men har också utökats och täcker in information från kund- och leverantörsreskontra, budget m ... Läs mer »

Ogiltiga pengar

Efter den siste juni i år går det inte längre att betala med ett antal sedlar, eftersom vi helt nyligen fått nya sedlar. Gamla pengar behöver därför i olika omgångar skiftas ut ur ... Läs mer »

Anna Elverheim – Bolagschef, Hogia

Hälften av dagens jobb beräknas försvinna inom 20 år

I en rapport som Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) publicerat dras slutsatsen att 53 % av den svenska arbetsmarknaden består av yrken som kan automatiseras inom 20 ... Läs mer »

Anna Samuelsson – Expert elektronisk fakturahantering, Hogia

Nu har svenska företag fått ändan ur vagnen

Redan 2014 hade 48 % av alla svenska aktiebolag med mer än 10 anställda ett systemstöd för elektronisk fakturahantering (EFH), enligt en undersökning av det oberoende företaget ... Läs mer »

Omprövning av avskrivningsplan i K2

Enligt bokföringsnämndens allmänna råd ska ett företag som tillämpar K2 och har en fastställd avskrivningsplan kunna ändra denna bara om en nedskrivning har gjorts eller om det har visat sig att avskrivningsplanen är uppenbart felaktig. ... Läs mer »

Lagar om revisorer och revision, ändringen beslutad

I förra numret av Ekonomi-info skrev vi om ändringen i lagen om revisorer och revision. Ändringen är nu beslutad av riksdagen och kommer att börja tillämpas fr.o.m. ... Läs mer »

Copyright © 1999-2016 Hogia


Tipsa en vän