Logga ekonomi-info
Elisabeth Salfjord – Skatteexpert, Hogia

Förslag om ändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

Ändringarna av de s k 3:12-reglerna gäller bland annat gränsbeloppet för skatteuttag och börjar gälla 1 januari ... Läs mer »

Henrik Dahlin – Produktägare, Hogia

Vad vinner du på digital hantering av årsredovisningar?

Bolagsverket publicerade nyligen en delrapport gällande sitt uppdrag att införa digital hantering av finansiell information avseende årsredovisningar, ett arbete som ska slutredovisas senast den 31 mars ... Läs mer »

Reparation av kylen blir avdragsgill

Trasig tvättmaskin eller spis? En dyr historia kan nu bli billigare. En rad vitvaror omfattas av rutavdraget från 1 januari 2017. Det är arbetskostnaden som ger rätt till ... Läs mer »

Stärkt skydd när du tar bostadslån

Att köpa bostad är ofta den största affär man gör i livet. Nu vill regeringen stärka skyddet för konsumenten vid bolån. Bland annat vill man införa bättre insyn i hur bolåneräntan ... Läs mer »

Konsumenter oroas av blippbetalning

Konsumentverket har utrett möjligheten till betalning i butik utan att dra kortet eller ens trycka in en pinkod. Man menar att bankerna måste bli bättre på att informera om vilket ansvar kunderna har i ... Läs mer »

Inget avdrag för värdeminskning

Köparen av en näringsfastighet har inte rätt till värdeminskningsavdrag för perioden mellan kontraktsundertecknandet och äganderättsövergången. Det gäller om man kommit överens om att äganderätten övergår på ... Läs mer »

Peter Bergman – Produktägare, Hogia

Tycker du att rot och rut är krångligt?

Erbjuder ditt företag rot- och/eller ruttjänster? Tycker du administrationen kring rot- och ruttjänsterna, husarbete som de ofta gemensamt kallas, är krånglig? Med några enkla hållpunkter och gott systemstöd, så går rot- och rutfaktureringen som en ... Läs mer »

Ulrika Niklasson – Produktägare, Hogia

Berör SEPA-betalningar mitt företag?

Har du leverantörer inom EU eller driver du företag i flera europeiska länder? Nu kommer du oavsett vilken bank du använder att kunna sköta alla transaktioner i euro med samma förutsättningar ... Läs mer »

Företag osäkra inför ny dataskyddsförordning

Få företag känner att de är förberedda inför EU:s nya dataskyddsförordning. Bara 9 procent uppger att de kommer att vara redo när förordningen börjar gälla, ... Läs mer »

Förslag om frivillig kassaflödesanalys

I april remitterade Bokföringsnämnden (BFN) ett förslag om nya råd kring årsredovisning i mindre företag (K2). Efter en remissomgång kommer man nu med ett förslag på komplettering; mindre företag ska frivilligt kunna lämna ... Läs mer »

Copyright © 1999-2016 Hogia


Tipsa en vän