Sidan publicerades senast 2017-09-27
Logga ekonomi-info

   
Elisabeth Salfjord 
Skatteexpert, Hogia Med hjälp av Hogias verktyg kan du snabbt och enkelt ta fram en professionell deklaration, skatteberäkning och skatteanalys.

Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2017 »   Fler skatteförändringar än på länge i senaste budgetförslaget »   

Fler skatteförändringar än på länge i senaste budgetförslaget

Regeringen har presenterat höstbudgeten och den innehåller betydligt fler skatteförändringar än vi har sett på många år. Hur påverkas du som företagare?

Flera förändringar för skatt föreslås inom olika områden, bland annat för förvärvsinkomster, socialavgifter, på kapital och företagsskatter.

Nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen har sedan tidigare lämnat promemorian "Nya skatteregler för företagssektorn", remisstiden gick ut den 26 september, och där framgår ett antal förändringar som berör företag.

I promemorian föreslår regering en generell ränteavdragsbegränsning i bolagssektorn, och att den bör kombineras med en justerad bolags- och expansionsfondsskattesats.

Regeringen vill införa avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer, där det annars kan bli situationer där man undgår beskattning på grund av skillnader i den skattemässiga hanteringen i olika länder.

Det kommer också att vara nödvändigt med en särskild avdragsbegränsning för ränta på vissa skulder till företag i intressegemenskap, där det handlar om ränteutgifter som avser dessa interna skulder.

En följdändring till ränteavdragen medför ett behov av skatteregler om avtal om finansiell leasing som annars kan komma att få en mer gynnsam behandling än vanlig långivning.

För att förslagen inte ska hämma nyproduktion på framförallt bostäder föreslår regeringen förändringar av värdeminskningsavdrag för hyreshus.

Förslag finns också om vissa förändringar kring regler för periodiseringsfond. Promemorian innehåller även förslag om tillfällig begräsning av underskottsavdrag.

Förslagen på dessa nya skatteregler ska regeringen återkomma till riksdagen med, och tanken är att de ska träda i kraft den 1 juli 2018.

Utvidgat Växa-stöd till din förste anställde

Bestämmelserna om sänkta arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt när enmansföretag anställer en första person, det så kallade Växa-stödet, omfattar i dag enbart enskilda näringsidkare. Men enligt budgetförslaget ska det även gälla för

  • aktiebolag som inte har någon anställd,
  • eller endast har en anställd som också är delägare
  • samt handelsbolag utan anställda och med högst två delägare.

De nya bestämmelserna om utvidgning av Växa-stödet föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och gälla till 2021.

Lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

För att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner vill regeringen införa lättnader i beskattningen av personaloptioner. Förslaget innebär att förmån av personaloption inte beskattas om vissa villkor är uppfyllda, och arbetsgivaren ska då inte heller betala arbetsgivaravgifter.

Ytterligare några förslag som finns med i budgetförslaget:

  • Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkringar
  • Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift
  • Slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård
  • Ny skattereduktion för personer med sjuk- och aktivitetsersättning
  • Sänkt skatt för pensionärer
  • Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
  • Dagens reseavdragssystem kommer att ses över

Energi- och miljöområdet är en stor del av budgeten

Införande av flygskatt, höjd koldioxidskatt för värmeproduktion, bonus malus-system för nya lätta fordon för att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp. Ja det är ett axplock av de delar som berörs, och vi får se vilka som blir förverkligade när beslut fattas i riksdagen.

Här hittar du alla dokument som berör budgetpropositionen för 2018.

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2018  
  Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2018 Hogia


Tipsa en vän