Sidan publicerades senast 2011-01-20
Logga ekonomi-info
 

TIPS FRÅGOR & SVAR
Här presenteras kortfattade tips och frågor & svar inom ekonomi, redovisning och skatter som hjälp för dig privat och för ditt företag.


Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   TIPS, FRÅGOR & SVAR »   Frågor och svar 2011 »   Semestertillägg »   

Semestertillägg

Fråga: Vad är semestertillägg och vem har rätt till det?

Svar: I semesterlagen sägs att arbetstagare har rätt till semesterlön i den mån sådan har tjänats in under intjänandeåret. Semesterlagen säger som huvudregel att den s.k. ”sammalöneprincipen” ska gälla. Den innebär att den anställde vid semesteruttag behåller sin aktuella månadslön och får ett semestertillägg per betald dag. Semestertillägget är vid månadslön 0,43 % av månadslönen och 1,82 % av veckolönen per betald dag.Denna princip kan dock endast tillämpas på de anställda som har en fast månadslön eller veckolön. Om en anställd har timlön är det istället procentregeln som ska tillämpas.

Procentregeln innebär att den anställde vid semesteruttag får en semesterlön per dag. Beräkning av semesterlön ska utgöra minst 12 % av den semesterlönegrundande inkomsten. Semesterlönegrundande inkomst ska minskas med eventuella avdrag som påverkar inkomsten t ex sjukdom eller föräldraledighet. Sjuklön eller semesterlön för sparade dagar ska inte ingå i beräkningsunderlaget.

Semesterlagen är till viss del dispositiv, d.v.s. lagens bestämmelser får avtalas bort och ersättas med andra regler i kollektivavtal som är mer fördelaktiga för den anställde. Kollektivavtalen innehåller vanligtvis också en bestämmelse om komplettering med ett semestertillägg på 0,8 procent av månadslönen per semesterdag. Det innebär att den som tjänar t.ex. 20.000 kr i månaden och har semester i 20 dagar är berättigad till semestertillägg med 160 kr per semesterdag x 20 semesterdagar = 3.200 kronor. Observera att det finns exempel på kollektivavtal med andra beräkningsregler. Sammanfattningsvis: är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal skall man tillämpa avtalets bestämmelser. I annat fall skall man följa lagen.


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


FÖRETAGSTIPS  
Företagstips 2016  
Företagstips 2015  
Företagstips 2014  
Företagstips 2013  
Företagstips 2012  
Företagstips 2011  
Företagstips 2010  
Företagstips 2009  
PRIVATTIPS  
Privattips 2016  
Privattips 2015  
Privattips 2014  
Privattips 2013  
Privattips 2012  
Privattips 2011  
Privattips 2010  
Privattips 2009  
Privattips 2008  
Privattips 2007  
Privattips 2006  
Privattips 2005  
FRÅGOR & SVAR  
Frågor och svar 2016  
Frågor och svar 2015  
Frågor och svar 2014  
Frågor och svar 2013  
Frågor och svar 2012  
  Frågor och svar 2011  
Frågor och svar 2010  
Frågor och svar 2009  
Frågor och svar 2008  
Frågor och svar 2007  
Frågor och svar 2006  
Frågor och svar 2005  
Frågor och svar 2004  
Frågor och svar 2003  
Copyright © 1999-2018 Hogia


Tipsa en vän