Logga ekonomi-info
Niklas Pettersson – Produktägare, Hogia

Lagkravet att erbjuda fakturaportal slopas

De nya utökade förslagen till lagkrav som skulle träda i kraft den 1 oktober har nu varit ute på remiss. Efter detta har man nu beslutat att slopa kravet på att verksamheter inom offentlig sektor ska tillhandahålla en fakturaportal för mindre ... Läs mer »

Susanne Edsund – Produktspecialist, Hogia

Höjt rutavdrag för personer under 65 år

Regeringen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna kommer att gälla från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 ... Läs mer »

Skattefri sommargåva till personalen?

En del företag vill ge sina anställda en sommargåva i början av sommaren. Till skillnad från julgåva finns det inga särskilda regler för sommargåva i skattelagstiftningen. Det innebär att en sommargåva normalt blir skattepliktig för de anställda, då ... Läs mer »

Se vad din arbetsgivare redovisar till Skatteverket

Från och med januari 2020 kommer du som är anställd inte längre att få någon årlig kontrolluppgift. Istället kommer du att kunna logga in på Mina sidor på Skatteverkets hemsida och där se alla uppgifter som din arbetsgivare redovisat till ... Läs mer »

Så bokför du Swish-betalningar

En undersökning från Riksbanken visade att betalning med bankkort är den vanligaste betalningsmetoden men också att betalning med Swish idag är lika vanligt som betalning med kontanter. Enligt Skatteverket kan Swish som betalningsmedel likställas ... Läs mer »

Peter Flemsjö – Produktägare, Hogia

Digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket för K3-bolag

Den digitala inlämningen av årsredovisningar har nu kommit igång på allvar och vi kunde under mars se att även revisorerna börjat lämna in årsredovisningar med revisionsberättelser vilket är ... Läs mer »

Lina Baker – Skatteexpert, Hogia

Skatteverket ändrar bedömningen om sekretess i skattekontot

Från och 6 mars 2019 omfattas uppgifter som saldo och in- och utbetalningar på skattekontot av sekretess. Skatteskulder hos Kronofogdemyndigheten som framgår av skattekontot är inte heller längre offentliga. Uppgifterna är dock offentliga hos ... Läs mer »

Det här granskar Skatteverket 2019

Skatteverket granskar varje år ett antal branscher och områden lite extra med avsikt att minska risken för fel och fusk. I år fortsätter granskningen av byggsektorn och andra branscher där risken för svartarbete är stor, såsom bilverkstäder, ... Läs mer »

Anna Elverheim – Expert elektronisk fakturahantering, Hogia

Inga skäl till oro efter den nya e-fakturalagen

I april i år trädde den nya e-fakturalagen i kraft vilken omfattar alla fakturor som upprättas till följd av offentlig upphandling. Hogias e-fakturaexpert Anna Elverheim berättar att det finns en oro bland de företagare som inte har en lösning för ... Läs mer »

Elisabeth Salfjord – Skatteexpert, Hogia

Skatteförslag på gång för 2019

Nu har regeringen presenterat sin vårproposition och här ser du några av skatteförslagen i ... Läs mer »

Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän