Sidan publicerades senast 2011-03-18
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   NYCKELTAL »   Avkastningsstruktur »   Avkastning på sysselsatt kapital »   

Avkastning på sysselsatt kapital

Basnyckeltal: T31 

Avkastning på sysselsatt kapital = rörelseresultat + finansiella intäkter i % av sysselsatt kapital.


Sysselsatt kapital= balansomslutningen (totala tillgångar) – icke räntebärande skulder (inkl. uppskjuten skatteskuld).

Det sysselsatta kapitalet i ett företag är alltså det kapital som antingen lånas ut av ägarna, som oftast får ersättning i form av utdelning, eller lånas ut av banker och finansinstitut vilka får ersättning i form av ränta. 


Nyckeltalet anger företagets lönsamhet i förhållande till externt finansierat (lånat) kapital och eget kapital, till skillnad från avkastning på totalt kapital som har med samtliga skulder. Nyckeltalet påverkas av i stort sett samma faktorer som avkastning på totalt kapital men även av hur mycket räntebärande respektive icke räntebärande skulder företaget har.

Eftersom nyckeltalet endast tar hänsyn till den del av kapitalet som kräver avkastning används det för investeringsbedömningar, ett högt värde talar om att avkastningen på satsade pengar är god.

Om man vill öka sitt företags avkastning på sysselsatt kapital kan man bl.a. se över hur man kan förbättra rörelseresultatet, t.ex. höja försäljningspriserna eller pressa inköpspriserna. Att minska på eventuella banklån och istället försöka få ökad kredit hos leverantörerna förbättrar också nyckeltalets värde.
.

 
Exempel: Ett bolag har år 1 ett rörelseresultat på 350 kkr. och finansiella intäkter på 20 kkr. Sysselsatt kapital är 2.300 kkr. Avkastningen på sysselsatt kapital blir då 350+20 / 2.300*100=16,1%. .

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


NYCKELTAL  
Kapitalstruktur  
  Avkastningsstruktur  
Resultatstruktur  
Intäkts-/kostnadstruktur  
Utvecklingstal  
Ekonomiska samband & styrmodeller  
BRANSCHSPECIFIKA NYCKELTAL  
Hotell & Restaurang  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän