Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   BAS-kontoplan »   

BAS-kontoplan

BAS-kontoplan är kort och enkelt uttryckt en kontoplan för bokföring . Som vi förklarar under K/Kontoplan kan en bra och tydlig kontoplan både underlätta och förenkla ett företags bokföring betydligt. För att ytterligare underlätta användning, läsning och granskning av kontoplaner använder de flesta svenska företag en standardiserad kontoplan, en så kallas BAS-kontoplan. Den första upplagan av BAS-kontoplanen, som hette BAS 76, gavs ut 1976 i samband med införandet av en ny bokföringslag (läs mer om vem som tog fram bokföringslagen, och BAS-kontoplanen längre ner). Sedan 1976 har organisationen BAS-kontogruppen i Stockholm AB publicerat kontoplanen, och sedan år 2003 uppdateras BAS-kontoplanen årligen. Kontoplanerna används av flertalet företag och organisationer med redovisningsskyldighet, och även tillverkare av bokföringsprogram använder sig av formatet. Dock finns det inte i Sverige något krav på vilken kontoplan företag och organisationer ska använda sig av i sin bokföring. BAS-kontoplanen är emellertid i dagsläget den dominerande kontoplanen inom svenskt näringsliv, och den har börjat få allt större spridning inom offentlig verksamhet.

Anpassa BAS-kontoplanen

BAS-kontoplanen är flexibel och för att den ska passa många olika typer av företag och verksamhetsinriktningar innehåller den många konton. Ett företag kan välja ut de konton som företaget har behov av och på så sätt skräddarsy sin egen version av BAS-kontoplanen.

Mer om Bokföringslagen och BAS-kontoplanen

Som vi nämnt tidigare tog den första BAS-planen fram parallellt med 1976 års Bokföringslag, och den togs fram av en särskild arbetsgrupp tillsatt av Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF och Industriförbundet. Senare antogs den av Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS) som svensk standard. I slutet av 1970-talet och några år in på 1980-talet bedrev den särskilda arbetsgruppen bakom BAS ett stort och omfattande arbete med den fortsatta utvecklingen av BAS.

På engelska: chart of accounts

Länkar: BAS-kontogruppen i Stockholm AB


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän