Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Bidragskalkyl »   

Bidragskalkyl

Enkelt förklarat kan man säga att en bidragskalkyl är en slags ekonomisk kalkyl som används för att beräkna lönsamheten för olika handlingsalternativ eller för olika produkter, avdelningar eller liknande. I bidragskalkyler tar man till skillnad från självkostnadskalkyler endast med särintäkter och särkostnader . Skillnaden mellan särintäkterna och särkostnaderna kallas för täckningsbidrag (täckningsbidraget visar hur mycket, det vill säga vilket bidrag som produkten ger för att täcka företagets samkostnader och räcka till eventuell vinst) och skall bidra till att täcka företagets övriga kostnader (samkostnader) och ge vinst. Bidragskalkylering används främst för kortsiktiga analyser och lämpar sig allra bäst för att räkna ut lönsamheten på ett sortiment, en produkt, en avdelning eller till exempel ett säljdistrikt. Det är viktigt att tänka på att inte alla kostnader är medräknade i en bidragskalkyl.

Fördelar med bidragskalkyl

Den stora fördelen med bidragskalkyl är att man bortser från företagets samkostnader . Bidraget som räknas fram kan jämföras med till exempel en annan produkts bidrag och det blir därför, i en valsituation, mycket lätt att välja. Enkelt uttryckt: den produkt som faktiskt ger det högsta täckningsbidraget väljs.

Ytterligare en fördel med bidragskalkylmetoden är att den är enkel och väldigt snabb att arbeta med. I jämförelse med metoden själv-kostnadskalkylering behöver man inte ange några fördelningsnycklar. Metoden bidragskalkylering visar på ett mycket enkelt sätt vad som är lägsta tänkbara pris att sälja en specifik produkt för. Det blir på så sätt (genom att använda bidragskalkylering) väldigt enkelt för ett företag att arbeta med en flexibel prissättning.

Problem med bidragskalkyler

Det stora problemet med att göra en bidragskalkyl är att man i den här metoden inte tar hänsyn till företagets samkostnader . För att utveckla och exemplifiera, även om en avdelning visar bäst täckningsgrad behöver det inte innebära att avdelningen är den mest lönsamma. För det kan ju vara så att företagets samkostnader är ”snedfördelade”. Avdelningen med högst täckningsgrad (även kallat TG) kanske förbrukar mer av företagets gemensamma resurser än en annan avdelning som den jämförs gentemot. Viktigt att ha i åtanke är dock att det faktiskt i de flesta fall är den avdelning som har höst TG (täckningsgrad) som är den mest lönsamma.

På engelska: contribution calculation


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän