Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Bokföringslagen »   

Bokföringslagen

Bokföringslagen förkortas ofta till BFL och är en lag som bestämmer hur en verksamhet måste sköta sin bokföring. Lagen reglerar vilka som är bokföringsskyldiga, det vill säga vilka juridiska och fysiska personer som aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och i vissa fall även stiftelser och ideella föreningar. Lagen stadgar också hur du ska lägga upp din bokföring, hur den ska presenteras i grundbok och huvudbok, om den ska avslutas i årsbokslut eller årsredovisning samt hur den ska arkiveras.

En av de viktigaste delarna i lagen är hur bokföringsskyldigheten ska överensstämma med god redovisningssed, för vilken Bokföringsnämnden, BFN, utvecklar praxis.

I bokföringslagen skiljer man mellan kontanta in- och utbetalningar samt övriga affärshändelser. Kontanta betalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag medan en övrig affärshändelse ska bokföras så snart som möjligt. Det finns två metoder för bokföring; faktureringsmetoden och kontantmetoden. Huvudmetoden i lagen är faktureringsmetoden vilken innebär att du bokför löpande allt som händer i din verksamhet, som till exempel när du skickar eller mottar fakturor. Vid kontantmetoden däremot bokför du endast de händelser som avser in- och utbetalningar eller insättningar och uttag. Exempel på det är när du får in en betalning från kund eller när du betalar ut till en leverantör. Kontantmetoden kan användas av verksamheter med upp till tre miljoner i nettoomsättning.

Exempel på delar i bokföringslagen:

  • Bokföringsskyldiga
  • Räkenskapsår
  • Innebörd av bokföringsskyldigheten
  • Löpande bokföring och verifikationer
  • Årsredovisning eller årsbokslut
  • Arkivering
  • God redovisningssed

Eng: accounting legislation


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän